Bernardić: Novca za povećanje plaća ima, samo nema volje vladajućih da rade u korist građana

  U Hrvatskom saboru na dnevnom redu je rasprava o SDP-ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. To je drugi dio paketa zakona kojima SDP pokušava povećati plaće svim zaposlenima u iznosu između 330 i 500 kuna, nakon Zakona o porezu na dohodak kroz koji se htjelo povećati osobni odbitak s 3.800 na 5.000 kuna.


  Izmjenom ovog Zakona SDP želi omogućiti jedinicama lokalne i područne samouprave dodatna sredstva kako bi se kompenzirao gubitak sredstava kada bi se osobni odbitak povećao sa 3.800 na 5.000 kuna. Prijedlog je da dio sredstava iz poreza na dohodak, koji se dosad izdvajao za Fond za izravnanje, ostaje jedinicama lokalne i područne samouprave. Svjesni važnosti Fonda za izravnanje, ovime ga ne žele ukinuti, nego smatraju da se Fond može puniti iz ostalih poreznih prihoda države kako bi se osigurao što ravnomjerniji razvoj općina i gradova u RH. U ime predlagatelja predsjednik stranke Davor Bernardić rekao je kako u Hrvatskoj milijun građana živi u siromaštvu ili su izloženi visokom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, dok je najugroženija skupina ljudi iznad 65 godina.

  “Sve je veći porast siromaštva u društvu, a rastuća nejednakost je nešto što prijeti temeljima Hrvatske. Za smanjenje nejednakosti u društvu nužni su i odgovarajući financijski resursi u korist najugroženijih. Novca ima, samo nema volje vladajućih da učine nešto u korist građana.”

  Dodao je kako zadnji dostupni podaci Porezne uprave iz 2018. pokazuju da pola od ukupnog broja zaposlenih ima neto plaću manju od 5.400 kuna.

  “Gotovo 1,2 milijuna zaposlenih ima plaću manju od prosječne što je čak 75% od ukupnog broja zaposlenih. Ovim prijedlogom SDP nastavlja borbu za ravnopravnu Hrvatsku.”

  SDP smatra da Vladina porezna reforma nije uspjela u ključnom cilju, osigurati veće plaće većini građana, već osigurava veće plaće samo za 15.000 najbogatijih menadžera, bankara, političara, predsjednika Vlade i predsjednika Hrvatskog sabora.

  “Naš prijedlog za povećanje plaća će omogućiti veće plaće svima: početnicima, vježbenicima, pripravnicima, mladim ljudima koji još nemaju djecu, predlažemo i dodatne porezne olakšice na djecu ili uzdržavane članove obitelji. Plaće bi rasle i svim drugima koje Vladina reforma nije obuhvatila, a to su učitelji, profesori, medicinske sestre, liječnici, inženjeri, informatičari.”