Borzan: EU prepoznaje buku kao izvor onečišćenja koji negativno utječe na živote građana

  Europska komisija odgovorila je na parlamentarno pitanje Biljane Borzan o buci koja je jedna od velikih prijetni za zdravlje ljudi. Hrvatska europaralmentarka postavila je Komisiji pitanje za pisani odgovor, a glasilo je: Kako Komisija procjenjuje učinkovitost Direktive o buci iz okoliša s obzirom na to da se njome ne utvrđuju granične ili ciljne vrijednosti niti se propisuju mjere koje valja uvrstiti u akcijske planove? Namjerava li Komisija preuzeti vodeću ulogu u zakonodavnoj uredbi o onečišćenju bukom?

  Kako je rekla za Jutarnji list, na to su je ponukali građani koji se vrlo često javljaju s pritužbama.

  “Moj ured je postao svojevrstan centar za zaštitu i informiranje građana, a raspon tema je ogroman. Buka je jedna od češćih pritužbi, pogotovo ona koja dolazi od građevinskih radova, prometnica i slično”, kazala je Borzan. Navela je i kako prema izvješću Europske agencije za okoliš prekomjerna buka doprinosi pojavi 48.000 novih slučajeva bolesti srca godišnje i preranoj smrti 12.000 osoba u EU-u. Više od 21 milijuna ljudi doživljava velike smetnje zbog buke, a ona remeti i san gotovo 6,5 milijuna ljudi.

  U ime Komisije na pitanje Biljane Borzan odgovorio je povjerenik za okoliš Virginijus Sinkevičius.

  “Komisija je 2017. provela evaluaciju Direktive o buci iz okoliša. U toj je evaluaciji zaključeno da je Direktiva o buci iz okoliša posljednjih godina bila djelotvorna u usklađivanju pristupa država članica kad je riječ o upravljanju učincima buke na zdravlje. Kad je riječ o smanjenju tih učinaka na zdravlje, u evaluaciji je istaknuto da u tom trenutku zaključak o učinkovitosti Direktive nije bio moguć zbog toga što je za provedbu nacionalnih mjera potrebno dulje razdoblje”, navodi povjerenik u odgovoru.

  Nadalje, povjerenik Sinkevičius ističe kako je u okviru cilja nulte stope onečišćenja iz europskog zelenog plana Komisija u svibnju 2021. donijela akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja.

  “Jedan je od njegovih ciljeva do 2030. smanjiti udio ljudi koji kronično doživljavaju smetnje zbog buke od prometa za 30 %. U akcijskom planu najavljen je i cilj Komisije da se prema potrebi ažuriraju regulatorni okviri EU-a ili međunarodni regulatorni okviri kako bi se smanjile emisije iz prometa na izvoru. To se odnosi na emisije štetnih tvari u zrak, ali i emisije buke. Donošenje izvješća o provedbi Direktive o buci iz okoliša planirano je za 2022.”, naveo je povjerenik Sinkevičius u odgovoru na pitanje hrvatske europarlamentarke.

  “Zadovoljna sam odgovorom Komisije, EU prepoznaje buku kao izvor onečišćenja koji negativno utječe na živote građana. U akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja jedan od ciljeva je do 2030. za trečinu smanjiti udio ljudi koji kronično doživljavaju smetnje zbog buke od prometa. Do kraja 2022. Komisija će u Parlament poslati izvješće o provedbi trenutne Direktive o buci. Obzirom kako je ona okviran dokument, koji državama članicama ne propisuje nekakve obveze vezano uz smanjenje buke već se bavi njenim usklađenim mjerenjem, vjerujem kako će zaključak biti da su potrebna zajednička pravila i obaveze. Nastavljam raditi na tome da se EU jače angažira i zaštiti zdravlje građana”, kazala je Biljana Borzan komentirajući odgovor Komisije na njezino parlamentarno pitanje.