U četiri godine dvije HDZ-ove vlade 250 tisuća ljudi je odselilo

  Na konferenciji za medije SDP-a, član Predsjedništva Rajko Ostojić i predsjednik SDP-ovog Savjeta za visoko obrazovanje, znanost i inovacije Emil Tafra upozorili su na goruće probleme u hrvatskom obrazovanju i zdravstvu.

  „Nastavlja se negativan trend, prvi je da na jesenskom roku državnu maturu nije položilo zabrinjavajuće veliki broj učenika,“ rekao je Tafra, koji smatra da se u čitav proces reforme obrazovanja nije krenulo dovoljno ozbiljno te da očito postoji problem u tome što škola za život ne odgovara ni po sadržaju ni po načinu provođenja cjelovitoj kurikularnoj reformi.

   

  U ČETIRI GODINE DVIJE HDZ-OVE VLADE 250 TISUĆA LJUDI JE NAPUSTILO HRVATSKU

  [U ČETIRI GODINE DVIJE HDZ-OVE VLADE 250 TISUĆA LJUDI JE NAPUSTILO ZEMLJU]Emil Tafra: "Nastavlja se negativan trend, prvi je da na jesenskom roku državnu maturu nije položio veliki broj učenika, a drugi da je na visokim učilištima ostalo oko 11 tisuća praznih mjesta. Za vrijeme protekle dvije HDZ-ove vlade nestalo je 200 razreda, a 250 tisuća ljudi je iselilo."Rajko Ostojic: "Svjedoci smo da javne bolnice idu na bubanj, dok privatne cvjetaju. 250 tisuća ljudi je iselilo, a imamo sve duže liste čekanja. To je naprosto paradoksalno. Dobili smo državu, ali gubimo društvo."

  Objavljuje SDP Hrvatske u Četvrtak, 26. rujna 2019.

   

  „Na viskom učilištima ostalo je oko 11 tisuća praznih mjesta. Ministrica je na brzinu prebacila odgovornost na visoka učilišta i na neadekvatne upisne kvote. Postoji jedno široko slaganje da bi trebalo bolje osluškivati potrebe tržišta rada. No, zanemarila je činjenicu da upravo učenici koji nisu položili državnu maturu nisu mogli upisati fakultet, kao ni oni koji su iselili,“ istaknuo je Tafra, dodavši da je za vrijeme protekle dvije HDZ-ove vlade nestalo 200 razreda, a 250 tisuća ljudi je napustilo zemlju. Naveo je i da su ljudi većinom u istraživanjima isticali da odlaze prvenstveno zbog  nepovjerenja u institucije, korupcije i kriminala.

  Rajko Ostojić se zapitao imaju li svi u Hrvatskoj doista jednako pravo na zdravlje, obrazovanje i  jesu li svi jednaki pred sudovima.

  „Svjedoci smo da javne bolnice idu na bubanj, dok privatne cvjetaju. Isto je i sa sveučilištima, javna propadaju, dok se privatna šire.  Događa se privatizacija i participacija – roditelji  moraju participirati u školama kako bi se mogla normalno izvoditi nastava, a kao uvodimo školu za sve,“ rekao je Ostojić navodeći da se to u visokom obrazovanju već odavno radi.

  „250 tisuća ljudi je iselilo, a imamo sve duže liste čekanja. To je naprosto paradoksalno, da ne kažem apsurdno. Istovremeno troškovi za lijekove rastu za 30 posto. Nikada nismo imali veći dug u zdravstvu,“ istaknuo je Ostojić, dodavši da je trenutno 30 bolnica pred ovrhom.

  „Ministar prebacuje odgovornost za bolnice na župane, no oni kažu da nemaju novaca. Zbog partikularnih interesa pojedinih gradonačelnika i, budimo iskreni, komunalne naknade, razdvojene su neke bolnice u pojedinim županijama. Sada ćemo vidjeti kako će se pokazati sloga u HDZ-u“, rekao je Ostojić, ustvrdivši da očito nemamo obrazovanje i zdravstvo za sve, već samo za privilegirane. Dobili smo državu, ali gubimo društvo.