Deklaracija o dobrom društvu

  Prošlog tjedna potpisana je Deklaracija o dobrom društvu kojom se predsjednik SDP-a Davor Bernardić, zajedno s predsjednikom Hrvatske seljačke stranke Krešom Beljakom, predsjednikom Hrvatske stranke umirovljenika Silvanom Hreljom, predsjednikom Hrvatskih laburista – Stranke rada Davidom Bregovcem te predsjednikom stranke Naprijed Hrvatska Ivom Josipovićem, obvezao počevši od lokalnih izbora, graditi društvo u kojem su sloboda, rad, jednakost i solidarnost najveće na ljestvici društvenih vrijednosti.

  Tekst deklaracije prenosimo u cijelosti:

  “Polazeći od:

  • ustavnog određenja Republike Hrvatske kao demokratske, pravne i socijalne države, uz punu trodiobu vlasti;
  • nužnosti promjena i jačanja sloboda i prava građana, potrebi podizanja kvalitete života i afirmacije dostojanstva rada u Hrvatskoj;
  • neophodnosti podizanja ugleda Hrvatske u međunarodnoj zajednici kao zemlje mira, tolerancije, suradnje i dijaloga na načelu suverene jednakosti država.

  Imajući u vidu:

  • da prema izvješću Europske komisije od sredine 2015. do danas u Hrvatskoj u potpunosti izostaje napredak u provođenju strukturnih reformi;
  • da je prema izvješću Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International u Hrvatskoj 2016. došlo do porasta netolerancije prema različitima te porasta nacionalističke retorike i govora mržnje;
  • da je prema izvješću Transparency International za 2016. Hrvatska ponovno svrstana među visoko korumpirane države;
  • da prema izvješću Svjetskog gospodarskog foruma Hrvatska nespremno dočekuje Četvrtu industrijsku revoluciju uz značajan pad inovativnosti;
  • da je od 2015. u potpunosti zaustavljeno provođenje cjelovite kurikularne reforme koja je pretpostavka kvalitetnog sustava obrazovanja;
  • da je u 2016. prema službenim podacima iseljeno preko 50.000 ljudi, mahom mladih i visokoobrazovanih;
  • da su sve dulje liste čekanja u hrvatskom zdravstvenom sustavu i da su smanjena prava u ostvarivanju zdravstvene zaštite radnika i svih drugih građana;
  • da je u Hrvatskoj na djelu konzervativna revolucija koja ozbiljno ugrožava temeljne postulate liberalne demokracije i dosegnutu razinu ljudskih prava i sloboda;
  • da je aktualna porezna reforma u Hrvatskoj pogodovala najbogatijima i produbila socijalne razlike;
  • da nebriga o strateškoj hrvatskoj državnoj imovini uzrokuje sve veće i nepopravljive štete;
  • da su u Hrvatskoj ugrožena akademska čestitost, povjerenje i odgovornost znanstvenika i istraživača te institucionalna autonomija u znanosti i visokom obrazovanju;
  • da aktualna Vlada ne poštuje odluke institucija Republike Hrvatske;
  • da su kultura i umjetnost izvrgnute pokušajima cenzure i ograničavanja slobode umjetničkog izražavanja;
  • da je u Hrvatskoj preko 300.000 građana blokirano, a svaki treći građanin u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti;
  • da zbog inertnosti vladajućih Hrvatska svakodnevno gubi sredstva iz fondova Europske unije.

  Političke stranke, potpisnice ove Deklaracije, polazeći od temeljnih odrednica sadržanih u svojim političkim programima, kao beskompromisni i odgovorni jamci slobode, demokratskih i civilizacijskih dostignuća, solidarnosti, jednakosti i sigurnosti potpisuju sljedeću

  DEKLARACIJU O DOBROM DRUŠTVU

  u kojem svi imaju jednake šanse, u kojem su sloboda, rad, jednakost i solidarnost visoko na ljestvici društvenih vrijednosti. Dobro društvo dom je ljudskih i manjinskih prava. U njemu se poštuje pravo na različitost. To je društvo u kojem prevladavaju društvena solidarnost, osjećaj da svatko treba doprinositi općem dobru, društvo koje se bori protiv socijalne i ekonomske nejednakosti, a štiti ranjive članove i skupine društva. U dobrom društvu suradnja socijalnih partnera temelj je uređenja odnosa iz rada.

  Stoga se zalažemo:

  • za SLOBODU svih građana da izražavaju vlastitu osobnost zaštićenu od nasilja i netrpeljivosti, te za očuvanje LJUDSKIH PRAVA kao temelja demokratskog društvenog poretka;
  • za DRUŠTVO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI – otvoreno, tolerantno društvo ravnopravnih građana, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi;
  • za ANTIFAŠISTIČKE TEMELJE DRŽAVNOSTI i najviše demokratske vrijednosti naše države obranjene u DOMOVINSKOM RATU te za ZAŠTITU HRVATSKIH NACIONALNIH INTERESA u čijem ostvarenju nećemo prihvaćati bilo čije diktate niti raditi štetne kompromise;
  • za JAKU SOCIJALNU DRŽAVU s javno financiranim obrazovanjem i zdravstvom čije su usluge pod jednakim uvjetima dostupne za sve građane te za zaštitu ranjivih društvenih skupina;
  • za kreiranje i nastavak politika koje osiguravaju ODRŽIVI RAZVOJ, za održivi ekonomski rast, zaštitu okoliša te energetsku samodostatnost;
  • za osiguravanje uvjeta za OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA – umjesto otvaranja vojarni, otvarat ćemo nove tvrtke i osigurati investitorima povoljno okružje;
  • za RADNIKA I ZAŠTITU RADNIČKIH OBITELJI, za dostojan posao i plaću naših radnika uz kvalitetno i zdravo radno okružje;
  • za PARTNERSTVO SA SINDIKATIMA I POSLODAVCIMA s ciljem smanjivanja društvenih nejednakosti;
  • za POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA i sigurnosti UMIROVLJENIKA u svim područjima, uz očuvanje sustava mirovinske solidarnosti;
  • za razvoj OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA, posebice onih koji se bave ekološkim uzgojem, kao nositelja hrvatske poljoprivrede – za povratak života u hrvatska sela;
  • za podršku razvoju MIKRO, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, startupova i samozapošljavanja, uz poticanje inovacija, kreativnosti i izvoza te uvođenje novih proizvoda i tehnologija;
  • za UČINKOVITU JAVNU UPRAVU I PRAVOSUĐE koji su stručni, nepristrani i depolitizirani te jednako tretiraju sve građane i pravne osobe u pružanju visokokvalitetnih i pravičnih usluga i odluka, uz stalnu i snažnu BORBU PROTIV KORUPCIJE;
  • za žurni nastavak i sustavno provođenje CJELOVITE KURIKULARNE REFORME te borbu za AKADEMSKU ČESTITOST, a protiv plagijatorstva, uz poštivanje međunarodnih kriterija izvrsnosti te osiguravanje BOLJIH UVJETA ZA RAD učitelja i nastavnika;
  • za uspostavljanje SUSTAVA ČETVEROSTRUKE UZVOJNICE – suradnje države, akademske zajednice, gospodarstva i civilnog društva te poticanje istraživanja, razvoja i inovacija kroz javne politike, maksimalno koristeći fondove Europske unije;
  • za SLOBODU MEDIJA I UMJETNIČKOG IZRAŽAVANJA te daljnji razvoj CIVILNOG DRUŠTVA i zaštitu SEKULARNE DRŽAVE;
  • za očuvanje HRVATSKE KULTURNE, PRIRODNE I POVIJESNE BAŠTINE – za autonomiju i strateško promišljanje kulture te poticanje društva na bavljenje rekreativnim sportskim aktivnostima;
  • za razvoj SUDIONIČKE DEMOKRACIJE te snažnu LOKALNU I REGIONALNU HRVATSKU kao cjelinu koju čine odgovorne lokalne zajednice, u kojoj će aktivni i informirani građani sudjelovati u donošenju najvažnijih političkih odluka u zajednici u kojoj žive.

  U susret lokalnim izborima naglašavamo sljedeće: 

  • SVA JE POLITIKA LOKALNA – odnosi se na županiju, grad, općinu, prostor gdje se ostvaruju neposredni uvjeti života. Tamo se radi, školuje, liječi, ide u kino, park, knjižnicu, na utakmicu ili u šetnju. Međutim, lokalna vlast ne znači uvijek i lokalnu demokraciju i boljitak za građane;
  • OPTIMALNA PODJELA NADLEŽNOSTI između središnje države i lokalne zajednice cilj je naše decentralizirane Hrvatske. Njeno ostvarenje nužno je vezano uz izgradnju civilnog društva, demonopolizaciju odlučivanja i nadogradnju demokratske političke kulture. Općinske, gradske i županijske institucije partneri su, ali i kontrolori središnje državne vlasti;
  • Zalažemo se za to da se odluke o neposrednim uvjetima života ljudi donose tamo gdje ti ljudi i žive, gdje poznaju svoje probleme, gdje vide moguća rješenja i gdje poznaju one koji ih mogu riješiti, a koji će njima i odgovarati. SVE ŠTO MOŽE BITI RIJEŠENO LOKALNO NE TREBA RJEŠAVATI CENTRALIZIRANO.

  Polazeći od programskih opredjeljenja, političke stranke potpisnice ove Deklaracije suglasne su zastupati istaknuta načela na lokalnim izborima.”