Delegacija Foruma mladih SDP-a sudjelovala na sastanku socijaldemokratskih organizacija mladih na Socio-ekološkom forumu u Skopju

  Delegacija Foruma mladih SDP-a Hrvatske sudjelovala je na sastanku socijaldemokratskih organizacija mladih iz JI Europe te na Socio-ekološkom forumu u Skopju od 24. do 26. rujna 2021.

  Potpredsjednica Mladih europskih socijalista Lara Kvesić i aktivist u Mladim europskim socijalistima te Međunarodnom savezu socijaldemokratskih omladina Ivan Puh sastali su se, kao predstavnici Foruma mladih SDP-a Hrvatske, s predstavnicima sestrinskih socijaldemokratskih organizacija mladih iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije okupljeni oko Balkan Round Tablea pri Međunarodnom savezu socijalističkih omladina.

  Mladi socijaldemokrati ističu kako je položaj mladih snažniji kad je na vlasti socijaldemokratska opcija te da desne opcije ne rade dovoljno na temama važnima za mlade, a to su uključenost u procese, sukreiranje politika i zastupljenost mladih u predstavničkim tijelima te tijelima državne vlasti. Trenutačna nezainteresiranost mladih za društvene i političke procese rezultat je neprepoznavanja potencijala mladih, stoga mladi socijaldemokrati pozivaju na daljnje aktivnosti oko okupljanja mladih oko zajedničkih društvenih pitanja kako bi se poboljšao standard i europske vrijednosti u zemljama regije.

  Oko političke situacije u zemljama JI Europe, mladi socijaldemokrati iz JI Europe smatraju kako je od iznimne važnosti da se nastave demokratski procesi u regiji te da naša politička obitelj ima važnu ulogu u očuvanju i daljnjem razvoju demokratskih, uključivih i ekološki održivih društava na ovim prostorima. Mladi se socijaldemokrati slažu kako nacionalističke težnje i projekti. Mladi socijaldemokrati smatraju kako je budućnost svih zemalja JI Europe, pa tako i Zapadnog Balkana, u Europskoj uniji, a ne u nekim prošlim, poraženim ideološkim projektima. Također, mladi socijaldemokrati ističu kako se pandemija koronavirusne bolesti prelomila na leđima mladih – potrebno je uložiti daljnje napore u otvaranje radnih mjesta i omogućavanja dostupnog stanovanja kako mladi ne bi napuštali svoje zemlje u potrazi za boljim životom.

  U sklopu susreta, delegacija Foruma mladih zajedno se s kolegicama i kolegama iz JI Europe pridružila Socio-ekološkom forumu u Skopju u organizaciji Instituta za socijaldemokraciju „Progres“, zaklade „Friedrich Ebert“ i Međunarodnog centra „Olof Palme“. Teme foruma bili su Europski zeleni plan, zeleni plan za Zapadni Balkan, održivost u jedinicama lokalne samouprave te pravedna i socijalna zelena tranzicija. Delegacija Foruma mladih postavila je važna pitanja sudionicima oko obrazovnih programa za zelena zanimanja, napora koje lokalne sredine ulažu u politike održivosti i uvođenju kružnog gospodarstva.

  Također, mladi socijaldemokrati imali su sastanak s premijerom Sjeverne Makedonije Zoranom Zaevom gdje su razgovarali o položaju i participaciji mladih, europskim integracijama, stanju na Zapadnom Balkanu i važnosti socijaldemokracije u kontekstu civilnog društva i mladih.