Forum žena: Kriterij redoslijeda na listama ide u korist žena

    Socijaldemokratski forum žena SDP-a podržava kriterij redoslijeda liste (koji je utvrdio Glavni odbor SDP-a) pri imenovanju zastupničkih  zamjena izabranim kandidatima koji se nalaze na nespojivim dužnostima.

    Podržavamo ga, prije svega, jer ide u korist ženama. Naime, od pet izabranih zamjena, četiri su žene. Kao suprotnost kritikama koje iznose isključivi i jedini značaj preferencijskih glasova kao kriterij izbora zamjene, ističemo kako se borba za rodni paritet mora nastaviti i ovo je nastavak te borbe. Žene SDP-a su pre dugo čekale da im se pruži prilika za političku afirmaciju, a u ime rodne ravnopravnosti svi ćemo morati shvatiti da je ovo početak.

    Na našim zastupnicama je sada da pokažu znanje i vještinu u zastupanju SDP-ovih politika i naših vrijednosti i ne sumnjamo da će one ta očekivanja opravdati. Hrabra je bila ova odluka koja prednost daje ženama. Hrabra i konačno poštena. Sve drugo perpetuiralo bi isti, stari, androcentrični obrazac, za koji mislimo da stranci nanosi štetu, posebno u vremenima kada poboljšanje statusa žena u društvu treba i mora postati imperativ.