Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika: Smanjenje ovlasti predstavničkih tijela je u suprotnosti s Ustavom RH

  Ovog vikenda u Koprivnici je održana 2. koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika koju vodi saborski zastupnik i uspješni gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj.
  Na Koordinaciji su sudjelovali i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, predsjednik Kluba zastupnika  SDP-a Arsen Bauk, predsjednik SDP-ovog Savjeta za gospodarstvo prof. dr. Josip Tica te predsjednik Savjeta za javnu upravu, lokalnu samoupravu i decentralizaciju prof. dr. Ivan Koprić.
  Najviše se razgovaralo i raspravljalo o setu zakona koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu.
  Koordinacija je jedinstvena u stavu da Prijedlog izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, kolokvijalno poznatiji kao „Lex Šerif“, nije dobar. Smanjenje ovlasti predstavničkih tijela, kako se predlaže, je u suprotnosti s Ustavom RH, ali i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi.
  U SDP-u zalažemo se za snažnu lokalnu demokraciju, u skladu sa socijaldemokratskim vrijednostima, a povećavanje ovlasti izvršnim čelnicima ne vodi u tom smjeru.
  Odlučeno je da će SDP izraditi zakonski prijedlog koji će jasno valorizirati predstavnička tijela i izvršne čelnike kako bi navedena tijela zajedničkom suradnjom osigurala kvalitetu i dostupnost javnih usluga građanima.
  Koordinacija nije protiv prijedloga novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, ali smatra se da je potrebna amandmanska intervencija. Uputit će se prijedlog amandmana da i općine dobiju sredstva koja su u Zakonu sada predviđena za gradove te prijedlog da 16% udjela poreza na dohodak ostane u proračunu na otocima kako bi se realizirali kapitalni projekti.
  Upozoreno je i na manjkavost tj. besmisao usvajanja ovog Zakona ako se istodobno ne usvoji novi Zakon o regionalnom razvoju i novi indeks razvijenosti.
  Prof. dr. Ivan Koprić prezentirao je smjernice SDP-ove politike decentralizacije na kojoj Savjet za javnu upravu, lokalnu samoupravu i decentralizaciju, u suradnji s Koordinacijom, intenzivno radi.
  Koordinacija se usuglasila da će gradovi i općine u kojima upravlja SDP krenuti s usvajanjem Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Županije koje vodi SDP su Povelju usvojile među prvima u Hrvatskoj, a sada će to učiniti i gradovi i općine.