Matić izvjestitelj EP-a za stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava

    Predrag Fred Matić, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i zamjenski član u Odboru za ženska prava i jednakost spolova, imenovan je izvjestiteljem Europskog parlamenta za izvještaj o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji, u okviru zdravlja žena.

    Tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena jedna je od najaktualnijih diljem Europske unije trenutno, sa sve učestalijim regresivnim prijedlozima zakonodavnih akata u pojedinim državama članicama.

    Kao takva, predstavlja jedan od političkih prioriteta europskih socijaldemokrata, a to između ostalog uključuje borbu za pristup sigurnom i legalnom pobačaju, pristup i pravo na kontracepciju, programe seksualne edukacije, liječenje spolno prenosivih bolesti i suzbijanje seksualnog nasilja.

    “Izuzetno sam ponosan i sretan što sam imenovan izvjestiteljem za temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena u Europskom parlamentu. Jedna od prvih stvari kojima sam započeo mandat u Parlamentu i rad u FEMM Odboru je sastanak na kojem sam okupio dugogodišnje stručnjakinje i aktivistkinje u području borbe za ženska prava iz Hrvatske te je upravo tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja identificirana kao najrelevantnija za Hrvatsku. Ista je situacija i u Europi.

    U svom radu maksimalno ću se fokusirati na pripremu i izradu ovog izvještaja, i zajedno s kolegicama i kolegama, analizirati situaciju diljem Europske unije. Naš cilj je zagovaranje progresivne politike u ovom području i pružanje otpora pokretima koji nastoje umanjiti stečena prava i pristup pojedinim zdravstvenim uslugama i medicinskoj skrbi za žene”, rekao je Matić.