Neven Mimica na konferenciji socijaldemokrata u Prištini

    Saborski zastupnik SDP-a Neven Mimica sudjelovao je 22. i 23. lipnja 2007. godine u Prištini na konferenciji «Europske političke perspektive – rasprave o socijaldemokraciji». Konferenciju su organizirali Zaklada Friedrich Ebert i Misija OESS-a na Kosovu. Pored predstavnika tridesetak kosovskih političkih stranaka, sudjelovali su predstavnici Stranke europskih socijalista, Socijalističke skupine u Europskom parlamentu, te Socijaldemokratske partije Njemačke i Socijaldemokratske unije Makedonije. Razgovaralo se o iskustvima i perspektivama socijaldemokracije u tranzicijskim zemljama, profilaciji političkih stranaka na Kosovu, te regionalnoj i europskoj suradnji socijaldemokratskih stranaka.