Odbijeni svi SDP-ovi prijedlozi zakona

    Sva tri prijedloga zakona koja je prošli tjedan u saborsku proceduru uputio Klub zastupnika SDP-a, odbila je parlamentarna većina.

    Nisu prihvaćeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o PDV-u (uvođenju nulte stope PDV-a na dječju hranu i opremu te novine i radio i tv pristojbu), prijedlog Zakona o Obalnoj straži i prijedlog Zakona o zaštiti vojnih I civilnih invalida rata.
    Tekstove ovih zakona pogledajte ovdje.