Parlamentarna Skupština Vijeća EU usvojila Izvješće Domagoja Hajdukovića o migrantima

  Tijekom ljetnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe prihvaćeno je Izvješće o izvanteritorijalnoj obradi zahtjeva za azilom i stvaranju sigurnih prognaničkih skloništa u inozemstvu, koje je kao izvjestitelj predložio član Predsjedništva SDP-a, međunarodni tajnik stranke i saborski zastupnik Domagoj Hajduković.

   

  Značaj ove rezolucije još je veći u  svjetlu odluka donesenih na summitu na vrhu EU, na kojem je dogovorena uspostava zajedničkih centara za obradu zahtjeva za azilom na dobrovoljnoj bazi te ograničavanje kretanja migranata unutar EU-a.

   

  S obzirom na kontinuirani veliki broj migranata, koji i dalje gube svoje živote prilikom prelaska Mediterana na brodovima krijumčara ljudi, države članice Vijeća Europe, navodi se u Izvješću, trebale bi osigurati da države članice koje prakticiraju ove mehanizme, osiguraju provedbu ljudskih prava i dostojanstvo migrantima, kao izvanrednu mjeru temeljenu na humanitarnim osnovama.

  Nakon rasprave, u kojoj je sudjelovao i grčki ministar za useljeničku politiku Dimitrios Vitsas, Skupština je usvojila Izvješće, a Hajdukovićevu prvu rezoluciju, na kojoj je radio više od godinu i pol dana, podržale su najveće političke grupe.

   

  Hajduković se, zajedno s kolegicom Petrom De Sutter, obratio i Vijeću Europske Unije, predsjedniku Europske komisije i visokoj povjerenici za vanjske poslove EU:

  “Slažemo se da bi se uspostavom regionalnih platformi za iskrcavanja izvan EU-a u budućnosti razbio poslovni model krijumčara ljudima i tako spriječilo tragične gubitke života, eliminiranjem poticaja za kretanja na opasan put. Pod uvjetom da se osigura provedba međunarodnog prava i da se zaštite ljudska prava, koncepcija platformi za iskrcavanje ljudi spašenih u akcijama spašavanja na moru, koje bi bile postavljene u uskoj suradnji s relevantnim trećim zemljama, UNHCR-om i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), mogla bi biti dobar način da se izbjegnu nedavne zabrane da se brodovima za spašavanje nevladinih organizacija dopusti ulaz u nacionalne luke, što je i u rezoluciji Skupštine  bilo snažno kritizirano”, kazali su De Sutter i Hajduković u pismu EU institucijama.

  Početkom lipnja, Hajdukovićeva je rezolucija o izvanteritorijalnom azilu i sigurnim zonama za prognanike jednoglasno usvojena na Odboru za migracije Vijeća Europe, a on je tad izjavio kako je to važan korak koji će u budućnosti “možda značiti razliku između života i smrti za mnoge prognanike”.

  Članice i članovi Odbora za migracije, prognanike i raseljenje prepoznali su rad Domagoja Hajdukovića te ga predložili i izabrali za potpredsjednika Pododbora za integraciju.