Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Madina je pljuska hrvatskim institucijama. Vrijeme je da se odgovorni privedu pravdi

    Hrvatska je grubo kršila ljudska prava, a rezultat toga je gubitak života jedne šestogodišnje djevojčice. Europski sud za ljudska prava jučer je objavio presudu kojom je utvrdio da je Hrvatska povrijedila Madinino pravo na život, da je nečovječno postupala prema djeci držeći ih u detenciji, da je cijelu obitelj protuzakonito lišila slobode, kolektivno ih protjerala iz zemlje te im onemogućavala pristup odvjetnici.

    Ova presuda je pljuska brojnim institucijama u Hrvatskoj. Značaj njenog donošenja je velik zbog nužnosti primjene pravnih standarda i u drugim slučajevima, pa tako i u slučaju snimke nasilja nad migrantima na granici. Ministar Božinović govorio je da se nasilni pushback na granicama ne događa, a ovo je samo još jedan dokaz koji ga demantira.

    Priča ne smije ostati isključivo na tome da Hrvatska plati naknadu štete Madininoj obitelji. Ovo je prilika za korjenite promjene, koje će dovesti do promjene odnosa policije i institucija prema migrantima, ali i da se odgovorni privedu pravdi. Zbog svih žrtava na našim granicama posljednjih godina, potreban je žurni pronalazak i sankcioniranje izravnih počinitelja.