Radolović: Osniva se Sveučilište obrane, dok je pulski studij medicine i dalje na čekanju

  Povod današnjeg iznošenja stajališta u ime Kluba SDP-a saborske zastupnice Sanje Radolović odnosi se na činjenicu da je Vlada uputila u prvo saborsko čitanje prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“. SDP nije protiv razvoja obrane i sigurnosti, međutim prijedlog ovog Zakona bitno narušava ustavnu kategoriju autonomije Sveučilišta, a i ono što je propisano zakonskim okvirom u području znanosti i visokog obrazovanja pa tako nadzor nad ovim Sveučilištem bi trebalo obavljati Ministarstvo obrane, a ne MZO.

  Također, brojne zamjerke dane prilikom javnog savjetovanja koje su stigle iz redova akademske zajednice nisu uzete u obzir. S druge strane, unatoč kroničnom nedostatku zdravstvenog kadra u Hrvatskoj pulski studij medicine i dalje je na čekanju.

  Pokretanje studija medicine u Puli pitanje je šireg društvenog interesa koje se treba izdići iz politike, jer će ono donijeti puno za građane, buduće studente, zdravstven kadar, ali i razvoj cijele Istre i šire regije.

  “Ne vidim razloga da uz sam studij medicine paralelno ne razvijamo i pulsku opću bolnicu i kadrove u njoj kako bi jednog dana dio djelatnosti prešao u klinike, a onda i sama bolnica u KBC.
  Mislim da osim velikih centara u Rijeci, Zagrebu, Splitu i Osijeku i ostali krajevi Hrvatske imaju pravo na jednaku razinu zdravstvene zaštite i skrbi te jednako pravo na kvalitetno obrazovanje. Kulminacija oko pokretanja studija medicine u Puli je dosegnuta traženjem sporazuma s najbližim KBC-om i Medicinskim fakultetom od strane Nacionalnog vijeća i za studij medicine u Puli i pri HKS-u. HKS je dostavio Sporazum s KBC-om „Sestre milosrdnice“, a Sveučilište u Puli Sporazum s KBC-om Rijeka, Sveučilištem u Rijeci i Medicinskim fakultetom u Rijeci. Po dobivenom sporazumima Katoličkom sveučilištu je izdana suglasnost Nacionalnog vijeća, a pulskom Sveučilištu nije. Pametnome dosta!“ rekla je Radolović.

  Uputila je zastupničko pitanje i ministru Fuchsu od kojeg očekuje da se izdigne od političkih igrica članova Nacionalnog vijeća te da sazove hitni sastanak s članovima istoga, a sve s ciljem utvrđivanja prekoračenja njihovih ovlasti i izdavanja suglasnosti, a konačno i dopusnice za studij Medicine u Puli.

  Kako tvrdi, priča je započela još prije godinu i pol dana kada je Sveučilište krenulo s osnivanjem studija te ispunjavanjem svih zakonskih pretpostavki pa je tako elaborat studija medicine sa studijom opravdanosti i ostalim popratnim prilozima prvo prošao unutar institucijske instance – Glavni odbor za kvalitetu, odbor za financije i sam Senat Sveučilišta nakon čega je upućen u daljnju proceduru Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je zatim vrednovanje sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i utvrdila da je program studija medicine u Puli usklađen s Mrežom visokih učilišta i studijskih programa te samim smjernicama i kriterijima za osnivanje studijskih programa u vidu kadrovskih, prostornih i uvjeta oprema. Također, AZVO je uz već postojeće tri recenzije programa studija medicine koje je dostavilo samo Sveučilište zatražilo još dvije međunarodne recenzije kvalitete studijskog programa koje su obje bile pozitivne.

  Sljedeći korak je, kaže Radolović, bilo davanje suglasnosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj studiju medicine. Dakle, na Nacionalnom vijeću je bilo da bez ulaženja u same detalje izvođenja studijskog programa i kvalitetu studijskog programa, jer je isto već proveo AZVO putem akreditacije, daju suglasnost na temelju dobivene dokumentacije da li studij medicine u Puli ima ili nema uvjete da se izvodi kao integrirani odnosno po modelu 6+0 kao što je slučaj sa studijem u Puli. Iz dostavljene dokumentacije razvidno je da su ispunjeni uvjeti za integrirano izvođenje programa. Međutim, Nacionalno vijeće na istoj sjednici odbija dati suglasnost studiju medicine u Puli čime su prekoračili svoje zakonske ovlasti.