SDP podržao Zakon o obnovi Zagreba

  Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk najavio je u petak uoči glasanja u Hrvatskom saboru da će njegova stranka podržati Zakon obnovi Zagreba i okolice nakon potresa jer smatraju da ljudima čiji su domovi stradali u potresu treba pomoći, i to odmah.

  “Unatoč određenim primjedbama na tekst zakona, podržat ćemo Zakon o obnovi. Ocjenjujemo da je to slična situacija poput one za vrijeme naše Vlade s predstečajnim nagodbama i švicarskim frankom, kada treba pomoći ljudima i treba im pomoći odmah”, rekao je Bauk novinarima u Saboru nakon sjednice Kluba zastupnika SDP-a.

  Tada je opozicija stala uz našu Vladu, a sada ćemo mi dati priliku Vladi da tu obnovu pokuša izvesti kako treba, pojasnio je.

  Upitan hoće li eventualna široka potpora zakonu vladajućima biti alibi ne bude li obnova išla po planu, Bauk je ocijenio da HDZ to može pokušati, zato SDP mora odmah izreći rezerve i primjedbe, kako bi prevenirali takvu situaciju.

  “Vlada sada ima priliku provesti taj zakon kako treba, pa nećemo imati što prigovoriti, ili ga ima priliku izvesti loše, pa će biti izloženi opravdanim kritikama. Ali, treba početi i pomoći ljudima”, istaknuo je Bauk.

  Od 138 nazočnih zastupnika, za zakon je glasovalo njih 124, suzdržanih je bilo deset, protiv četvero.

  Zakon definira model po kojem će konstrukcijsku obnovu zgrada 60 posto financirati država, a po 20 posto Grad Zagreb i županije te vlasnici nekretnina.

  Vlasnicima s minimalnom plaćom i bez značajnije imovine, država i županija, grad ili općina u potpunosti će financirati tu obnovu.

  Plaćanja iznosa od 20 posto bit će oslobođeni i vlasnici nekretnina ako njihov dohodak u protekloj i tekućoj godini ne prelazi 4000 kuna, a isto vrijedi i za one čija je ukupna imovina na dan potresa vrijedila manje od 200.000 kuna.

  Uz ratne vojne invalide, participacije u obnovi oslobodit će se i osobe s invaliditetom, kao i vlasnici i suvlasnici koji su u trenutku potresa u zajedničkom kućanstvu živjeli s osobom s invaliditetom.

  U slučaju da vlasnik ili suvlasnik proda obnovljenu nekretninu u roku od pet godina, morat će u cijelosti vratiti sredstva koja je uložila država ili županija.

  Obiteljska kuća zakonom je definirana kao stambena zgrada do 400 metara kvadratnih s najviše tri posebna dijela od kojih je najmanje jedan stan te onaj kojim se omogućuje obnova zgrada u slučaju bespravnih zahvata na konstrukciji zgrade tako da vlasnik ili suvlasnik podmiri troškove povratka zgrade u stanje prije bespravne rekonstrukcije.

  Jednom godišnje, do kraja lipnja za prethodnu godinu, Vlada će Saboru morati podnijeti izvješće o učincima zakona o obnovi.