Spava li Ministarstvo poljoprivrede zimski san?

  SDP-ov Savjet za poljoprivredu i hranu podsjeća kako je nakon intenzivnih pregovora između Europskog Parlamenta, Europskog Vijeća i Europske komisije postignut dogovor o
  novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) koja je službeno usvojena 2. prosinca 2021. i s provedbom počinje 1. siječnja 2023. godine. U Službenom listu Europske Unije objavljene su 6. prosinca 2021. između ostalog tri Uredbe iz ovog područja (Uredba o financiranju i nadzoru ZPP-a te upravljanju njome, Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a i izmjena Uredbe o
  zajedničkoj organizaciji tržišta).

  Kako i kada je EK počela s priprema za provedbu nove ZPP? Prijedlog reforme je predstavila u 2018. uz održavanje brojnih panela, radnih sastanaka, objavu informativnih videa i edukativnih
  materijala (letaka i vodiča), a sve sa ciljem informiranja javnosti, prije svega poljoprivrednika, o novim obavezama. Zaključno, nacrti dokumenata bili su dostupni na mrežnim stranicama od
  2018., a same Uredbe službeno su objavljene godinu dana prije njihovog stupanja na snagu. Što radi naše Ministarstvo poljoprivrede?

  Prema prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za 2022. godinu u II. tromjesečju planirane su izmjene Zakona o poljoprivredi koji je temeljni pravni okvir za provedbu ZPP. Nakon toga treba izraditi nove ili izmijeniti postojeće Pravilnike, npr. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (sada je to uvjetovanost) itd. Ministarstvo će tako do kraja ove godine pripremati pravni okvir koji stupa na snagu 1. siječnja 2023., a što će biti s poljoprivrednicima? Kada i tko će ih pripremiti na obaveze koje ih čekaju? U normalnim državama to radi Savjetodavna služba koja je kod nas svedena na „Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva“ unutar Ministarstva.

  Čini nam se da je sve napravljeno kako služba ne bi ojačala i pružala odgovarajuću pomoć poljoprivrednim gospodarstvima. Dodatno, Ministarstvo u ovoj godini planira izmjene Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Nadamo se da izmjene nemaju veze sa Savjetodavnom službom i da ona neće ponovno postati njen dio. Taj model je postojao ranije i zbog brojnih pritužbi poljoprivrednika, ali i neracionalnog poslovanja je napušten. No nije to sve! Strategija poljoprivrede, na temelju koje je trebalo pripremiti Strateški plan ZPP, još je na čekanju.

  Na tom strateškom dokumentu radi se od 2018. mijenjao je naziv, sadržaj, a za njegovu izradu korištena su značajna financijska sredstva. Čini nam se da je Strategiju poljoprivrede Vlada Republike Hrvatske usvojila u rujnu 2021, pa nije jasno gdje se taj dokument izgubio i kad će se o njemu voditi rasprava u Saboru. Vjerojatno po običaju u kasne noćne sate kad je poljoprivreda na dnevnom redu iako je zakonom jasno propisano da je to strateška grana gospodarstva i trebala bi imati prioritet.

  Investicije vezane uz komasaciju predviđene su u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti u vrijednosti od 250 milijuna kuna, ali što je sa Zakonom o komasaciji koji je temelj za provođenje
  te investicije? Prošle su godine ministrica i premijer izjavljivali da Zakon nije dobar i da ga treba mijenjati. Da slažemo se, trebalo ga je odavno uskladiti jer brojne aktivnosti po postojećim odredbama provodi Agencija za poljoprivredno zemljište koja je ukinuta Zakonom o poljoprivrednom zemljištu još 2018. Po planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede iz 2021. Zakon o komasaciji je trebao biti pripremljen u toj godini, no nije. Koji su razlozi da se sa usklađivanjem kasni četiri godine – nije poznato.

  U zadnjih godinu dana smo u nekoliko navrata upozoravali na potrebu hitnog donošenja novog Zakona ili izmjene važećeg upravo zbog planiranih investiciju u tom području. Drago nam je da je prijedlog Zakona, nakon našeg upornog inzistiranja, pred sam kraj godine i nakon objave Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskazivanje interesa za provedbu komasacije, ipak stavljen u e-savjetovanje. No i tu postoji ALI… Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama tijela javne ovlasti dužna su provesti savjetovanje sa javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Zakona o komasaciji je otvoreno 21. prosinca 2021. a zatvoreno je 5. siječnja 2022., što znači da je trajalo 15 dana. Ministarstvo je dalo i obrazloženje da je nužno žurno postupanje zbog provedbi mjera iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka te donošenja predmetnog Zakona u zadanim rokovima. Ponavljamo da je donošenje zakonodavnog okvira bila planirano u 2021.

  Smatramo da ovo obrazloženje nije opravdano jer se izmjena trebala raditi paralelno s izradom novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu i ukidanja Agencije za poljoprivredno zemljište. Osim toga propuštena je i velika prilika da se barem dio sredstva za provedbu komasacije iskoristi iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Naime u okviru tog programa, konkretno podmjere 4.3 Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva – tip operacije 2 Komasacija poljoprivrednog zemljišta, bila su planirana sredstva za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pri čemu je intenzitet potpore iznosio do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

  Nadalje, Nacrtom novog Zakona o komasaciji planira se donošenje četiri Pravilnika i to za informacijski sustav komasacije u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Zakona te za postupak i mjerila objave javnog poziva, način rada Povjerenstva, postupak i mjerila za izradu projekta komasacije u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Prema navedenome čini se da će daljnje kašnjenje u provedbi biti najmanje godinu dana ako ne i više.

  Gdje su zapele izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojeg poljoprivrednici toliko željno očekuju? Kako se provode natječaji i kada će se provoditi novi? Proljeće je tu. Pred nama je još jedna sjetva koja neće biti provedena na dijelu državnog poljoprivrednog zemljišta. Ali Ministarstvo ne vodi brigu o tome jer ne postoji plan već samo prazna i neutemeljena obećanja.

  I na kraju možemo samo zaključiti da su poljoprivrednici prepušteni na milost i nemilost administraciji bez jasnih smjernica što ih čeka i bez odgovarajuće pomoći. Nažalost, ako ne ispune neku od novih odredbi bit će im umanjena financijska sredstva za izravne potpore, ili će potpore potpuno izgubiti, ili će biti sankcionirani na način propisan pravnim okvirom s kojim neće biti upoznati.

  Nije li vrijeme da se prestane obećavati i hvaliti već zasuču rukavi u Ministarstvu i pomogne onima bez kojih poljoprivrede ne bilo ni bilo u našoj zemlji – našim poljoprivrednicima.