Usvojen izvještaj Freda Matića o Ribarskom sporazumu između Senegala i EU-a

    Izvještaj o Ribarskom sporazumu između Senegala i EU-a, u kojemu je zastupnik Matić izvjestitelj socijaldemokrata, usvojen je u Odboru za ribarstvo Europskog parlamenta.

    Podneseni amandmani usvojeni su i uvršteni u završni tekst izvještaja, a isti su primjenjivi i na revitalizaciju ribljih fondova u Mediteranu što je tema sljedećeg zastupnikovog izvještaja.

    Zastupnik Matić naglašava da će u izvještaju o revitalizaciji ribljih fondova u Mediteranu posebnu pažnju posvetiti borbi protiv ilegalnog i neprijavljenog ribolova koji iscrpljuje bazu prirodnih resursa i smanjuje prirodnu produktivnost.

    Isto tako, podjednaki napori bit će preusmjereni na održivo upravljanje ribljih fondova, s fokusom na malu plavu ribu te osnaživanju položaja žena u ribarskom sektoru.