Uz Dan planeta Zemlje – O gospodarenju otpadom u Hrvatskoj

  Gospodarenje otpadom već je cijeli niz godina najveći problem u području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Upravo u području gospodarenja otpadom najviše zaostajemo u odnosu na standarde Europske unije. Uzroci toliko lošeg stanja su mnogobrojni. Neki od njih su nepoštivanje zakona, nedostatna kontrola ciklusa otpada i nepostojanje organiziranog recikliranja i sustavne obrade otpada te divlje odlaganje otpada. Iako kao pojedinci ne možemo utjecati na rješavanje većine ovih problema, ipak svatko može prihvatiti okolišu prijateljske načine ponašanja.

  Naime, mnogi građani ne razumiju u cijelosti problem koji proizlazi iz nedaekvatnog gospodarenja otpadom, pa problem otpada svode na neugodne mirise koji prate truljenje otpada ili pak na ružan izgled krajobraza na mjestima gdje se legalno ili ilegalno odlaže otpad. No, opasnosti od otpada za okoliš mnogo su veće.

  Osim što otpad devastira prostor, smanjuje kvalitetu života stanovništva u blizini odlagališta, nepovoljno utječe na okoliš, biološku raznolikost i ljudsko zdravlje, otpad s kojim se nedaekvatno postupa uzrokuje daljnje neracionalno iskorištavanje sirovina, vode, energije, općenito resursa. Nepostojanje sustava za recikliranje i obradu otpada stanovnicima oduzima radna mjesta, a državi mogućnost boljeg gospodarskog razvoja.

  Ambalaža. Obratite pažnju na količinu ambalaže. Kupujte proizvode koji imaju manje ambalaže.

  Baterije.Kupujte baterije koje se mogu višekratno puniti. Baterije su opasan otpad! Nemokte ih odlagati s komunalnim otpadom, već ih odložite u za baterije predviđene kontejnere.

  Kompostane. Ukoliko imate vrt, koristite bio-otpad iz kuhinje kao kompost za gnojenje. Ukoliko imate veće količine takvog otpada raspitajte se o mogućnosti obrade takvog otpada u kompostanama.

  Kontejneri. Veliku količinu otpada u kućanstvu moguće je reciklirati. Stoga u svom kučanstvu organizirajte odvojeno prikupljanje otpada, stakla, ALU i PET ambalaže. Nakon što prikupite veće količine takvog otpada, odložite ga u kontejnere predviđene za tu vrstu otpada. Ukoliko u vašem mjestu nema kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, kontaktirajte lokalnu upravu i tražite organiziranje takve usluge.

  Reciklažna dvorišta. Provjerite nalazi li se u vašem mjestu reciklažno dvorište. Odlažite u reciklažno dvorište stiropor, karton, akumulatore, motorna ulja, kemikalije iz kućanstva, lijekove, boje i lakove, električnu i elektroničku opremu. Ukoliko u vašem mjestu nema reciklažnog dvorišta zatražite od lokalnih vlasti da organiziraju reciklažno dvorište u mjestu.
  I na radnom mjestu osigurajte odvojeno prikupljanje otpada (papira, stakla, tonera, baterija, žarulja itd.).

  Štednja vode i električne energije. Osim odgovornog odnosa prema otpadu, svatko može i štedjeti električnu energiju (gasiti svjetla, televizore i druge aparate kada ih ne koristi, ne otvarati prozore i vrata prilikom grijanja ili hlađenja prostorija), te štedjeti vodu (ne prati suđe, ruke, zube pod otvorenim mlazom, zalijevati vrt u poslijepodnevnim satima, kontrolirati ispravnost slavina i vodovodnih cijevi u susjedstvu itd.)

  Otpad su tvari ili predmeti koje je posjednik otpada odbacio, namjerava ih ili ih mora odbaciti. Svatko od nas svaki dan proizvodi otpad, pa svi kao posjednici otpada snosimo odgovornost u procesu stvaranja i zbrinjavanja otpada. Godišnje svaki stanovnik Hrvatske proizvede oko 270 kg kmunalnog otpada. Procjenjuje se da će količine otpada po stanovniku rasti 2 posto na godinu.Pravilno postupanje s otpadom podrazumijeva sljedeće:

  – izbjegavanje smanjivanja nastavka otpada
  – ponovna uporaba bez obrade
  – recikliranje i ponovna uporaba
  – odlagati otpad samo kada se otpad ne može zbrinuti na jedan od prethodnih načina.