Vlašić Iljkić: Problem nekompetentnih sudaca koji daju prednost biološkom roditeljstvu nauštrb najboljem interesu djeteta

  Saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić osvrnula se na problem zaštite prava djece.

  Prije tjedan dana smo u medijima mogli čitati o broju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi na smještaju, koji u veljači 2020. godine iznosi 4439, dok je broj u 2015. godini bio 2795. Priopćenjem za medije smo zatražili promptnu reakciju premijera Plenkovića i ministara nadležnog za poslove socijalne skrbi Aladrovića i ministra nadležnog za pravosuđe Malenice, za rješavanje predmeta obiteljsko pravne zaštite po žurnom postupku i kontrolu svih odluka suda o povjeravanju djece, a posebice one o odbijanju prijedloga centara za socijalnu skrb o lišavanju roditeljske skrbi.

  Nismo dobili nikakvu reakciju ikoga od članova Vlade.

  Danas čitamo u medijima o mogućem premlaćivanju djeteta nakon povratka djeteta u biološku obitelj. Prema informacijama u medijima nije jasno da li je dijete bilo smješteno u udomiteljsku obitelj prema Zakonu o socijalnoj skrbi ili Obiteljskom zakonu. Skandalozan je navod u medijima prema kojem je dijete vraćeno u biološku obitelj na „zahtjev roditelja“. Pravila struke rada u centru za socijalnu skrb ne poznaju „zahtjev roditelja“ za povratak u biološku obitelj kao jedini kriterij za povratak djeteta u obitelj. No neorganiziranost rada i neuključenost svih stručnih radnika na svakom slučaju zasebno, te ne postupanje sukladno Obiteljskom zakonu je odgovornost ravnatelja Branka Medunića i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića. Tražimo žurni upravni i stručni nadzor u ovom slučaju, ali i zaštitu djece i ranjivih skupina u svim drugim slučajevima kojima nadležno ministarstvo očito ne može pružiti potrebnu zaštitu i skrb.

  Još jednom želimo Vladi ukazati na probleme u sustavu socijalne skrbi i obiteljsko pravnoj zaštiti:

  – centri za socijalnu skrb su opterećeni sve većim brojem upravnih postupaka za prava koja se tiču isključivo zdravstvenog stanja osoba i čije mjesto nije u sustavu socijalne skrbi (osobne invalidnine, doplatci za pomoć i njegu), što onemogućuje stručnim osobama da se bave obiteljima,
  – predmeti obiteljsko pravne zaštite na sudovima su dugotrajni, a trebaju se rješavati po žurnom postupku,
  – radi poboljšanja zaštite i interesa djece tražimo kontrolu svih odluka suda o povjeravanju djece, a posebice one o odbijanju prijedloga centara za socijalnu skrb o lišavanju roditeljske skrbi,
  – sudska praksa je pokazala problem nekompetentnih sudaca koji daju prednost biološkom roditeljstvu nauštrb najboljem interesu djeteta,
  – međuresorna suradnja ministarstava iz područja socijalne skrbi, pravosuđa i unutarnjih poslova je loša,
  – na činjenicu da državno odvjetništvo nije dio timova za međuresornu suradnju za sprečavanje i borbu protiv nasilja u obitelji smo u više navrata upozoravali i tražili izmjenu. Na Odboru za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora, održanom 18. ožujka 2021. godine smo raspravljali o Izvješću o radu policije za 2018. i 2019. godinu (?!), te sam ukazala na potrebe edukacije policijskih službenika za postupanja u slučaju nasilja u obitelji i zaštite žrtava. Također sam ukazala na činjenicu da nakon policijskih postupaka bi trebali uslijediti žurni sudski postupci i izrečene kazne, te postavila upit o zadovoljstvu policije radom državnih odvjetništava i sudskim odlukama. Dobila sam odgovor o određenom nezadovoljstvu jer nakon što optuženik bude pušten da se brani sa slobode pravomoćna presuda uslijedi nakon više od 8 godina od počinjenja djela, što je svakako demotivirajuće i frustrirajuće za postupanja policije.

  Sve to ukazuje na vrlo lošu međuresornu suradnju.

  Gospodo u Vladi, prava djece se svakodnevno krše, a vi ništa ne poduzimate kako bi se zaštitila njihova prava, dobrobit i interes sukladno Ustavu RH, Konvenciji o pravima djeteta, Obiteljskom zakonu, Zakonu o socijalnoj skrbi, te Nacionalnom strategijom za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014.-2020. godine i drugim propisima koji propisuju zaštitu prava djece. Djeca stradavaju, njihovi životi su ugroženi, dani u privremenom smještaju se pretvaraju u godine, a njihove sudbine zaboravljene.

  Svaki dan vođenja resora sustava socijalne skrbi pod resorom ministra Josipa Aladrovića u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je ugrožavajući za najranjivije skupine, te tražimo njegovu ostavku i reorganizaciju sustava socijalne skrbi.