Ana Komparić Devčić

    Rođena je 18. travnja 1976. u Rijeci. Završila Medicinski fakultet u Rijeci (VSS – doktorica medicine).