Barbara Antolić Vupora

    Rođena je 18. prosinca 1968. u Celju (Slovenija). Završila Srednjoškolski centar “Gabriel Santo” u Varaždinu (SSS – suradnica u općeobrazovnom procesu).