Bojan Glavašević

  Bojan Glavašević rođen je 26. srpnja 1984. godine, po struci je lingvist i sociolog. Saborski je zastupnik SDP-a. Član je Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, Odbora za obrazovanje, kulturu i znanost, te Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

  Pohađao je osnovnu školu i Privatnu klasičnu gimnaziju u Zagrebu nakon čega upisuje Filozofski fakultet u Zagrebu, kojeg završava 2008. Godine. Tijekom osnovnoškolskih i srednjoškolskih dana bavio se prevođenjem književnih tekstova s klasičnih jezika i judom. Za vrijeme studija bio je aktivan u nekoliko NGOa a nakon diplome zapošljava se na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

  Nakon parlamentarnih izbora 2011. godine odlazi u Ministarstvo branitelja, prvo kao šef kabineta Fredu Matiću, a 2013. godine imenovan je za pomoćnika ministra. Bio je, između ostaloga, jedan od glavnih autora Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. Na parlamentarnim izborima 2016. godine Bojan je prvi puta izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, šestoj izbornoj jedinici. Član je SDP-a od 2015. godine.

  Bojan je 2014. za svoje višegodišnje doprinose u izgradnji tolerantnog i miroljubivog društva u Republici Hrvatskoj dobio mirovnu nagradu “Krunoslav Sukić”.

  Suprug je Sanji i tata Petru i Tjaši.

  Bojana možete kontaktirati na:

  email: bojan.glavasevic@sabor.hr

  Web: glavasevic.eu

  Twitter: @bglavasevic