Igor Dragovan

    Rođen 4. srpnja 1968. godine u Slavonskom Brodu. Pohađao Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Osnivač i prvi predsjednik Foruma mladih SDP-a.

    Član Izvršnog odbora SDP-a od 1996. do 2000. godine. Na Osmoj konvenciji SDP-a 2000. godine izabran za tajnika Stranke, ana istu funkciju izabran i 2004. godine. Zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba od 2001. godine (drugi mandat). Na parlamentarnim izborima 2007. godine izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru iz pete izborne jedinice. Predsjednik saborskog Odbora za predstavke i pritužbe. Nakon 11. konvencije SDP-a, na prvoj sjednici Glavnog odbora izabran za glavnog tajnika SDP-a.