Irena Šimunić

    Rođena je 6. rujna 1967. u Karlovcu. Završila Učiteljsku akademiju Sveučilišta u Zagrebu (VSS – diplomirana učiteljica).