Katica Glamuzina

    Rođena je 16. veljače 1981. u Splitu. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (VSS – diplomirana ekonomistica).