Martina Vlašić Iljkić

    Rođena je 8. svibnja 1982. u Požegi. Završila studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS – diplomirana socijalna radnica).