Matko Kuzmanić

    Rođen je 29. srpnja 1980. u Splitu. Završio specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Upravljanje projektima (VSS – stručni specijalist ekonomije, struč.spec.oec.).