Milanka Opačić

  MilankaOpacicRođena 17. travnja 1968. godine u Zagrebu, gdje je diplomirala na Fakultetu političkih znanosti. Majka jednog djeteta. Članica je SDP-a od 1990. godine. Za članicu direkcije SDP-a izabrana je 1992., a u nekoliko navrata bila je članica Glavnog odbora SDP-a i njegova potpredsjednica u dva mandata. Potpredsjednicom stranke postaje 2004. i ponovno 2008. kada je na tu dužnost izabrana na 11. konvenciji SDP-a.

  Milanka Opačić bila je potpredsjednica Vlade za društvene djelatnosti i ministrica socijalne politike i mladih u 12. Vladi Republike Hrvatske. Diplomirana je politologinja koja je u četiri mandata bila SDP-ova saborska zastupnica, danas je potpredsjednica te stranke, a u članstvu je “Hrabrog telefona”, udruge za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

  Rođena je u Zagrebu 17. travnja 1968. gdje je diplomirala politologiju na Fakultetu političkih znanosti.

  Članica je SDP-a od 1990. godine. Za članicu direkcije SDP-a izabrana je 1992., a u nekoliko navrata bila je članica Glavnog odbora SDP-a i njegova potpredsjednica u dva mandata. Potpredsjednicom stranke postaje 2004. i ponovno 2008. kada je na tu dužnost izabrana na 11. konvenciji SDP-a.

  Za zastupnicu u Hrvatskom saboru izabrana je 1992., 2000. i 2003. Na parlamentarnim izborima 2007. ponovno postaje saborskom zastupnicom i potpredsjednicom Kluba zastupnika SDP-a. Tada je bila i predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mladež i šport.

  U Saboru je obnašala i dužnost predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova i predsjednice Mandatno-imunitetnog povjerenstva od 2000. do 2002.

  Od 2003. do danas članica je “Hrabrog telefona” – udruge za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

  Majka je djevojčice Lane.

  Obrazovanje
  • 1991. diplomirala na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, smjer politologija
  • 1987. završila srednje obrazovanje u Centru za kulturu i umjetnost u Zagrebu
  • 1983. završila Osnovnu školu Marko Orešković u Zagrebu

  Politička karijera

  • 2016.-2017. potpredsjednica Hrvatskog sabora
  • 2011.-2016. potpredsjednica Vlade za društvene djelatnosti i ministrica socijalne politike i mladih u 12. Vladi Republike Hrvatske
  • 2008.-2011. zastupnica u Hrvatskom saboru, predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport, potpredsjednica Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
  • 2003.-2007. zastupnica u Hrvatskom saboru, potpredsjednica Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, članica Odbora za obitelj, mladež i šport, potpredsjednica Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
  • 2002.-2003. zastupnica u Hrvatskom saboru, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, članica Odbora za zakonodavstvo, članica Mandatno-imunitetnog povjerenstva, potpredsjednica Kluba zastupnika
  • 2000.-2002. zastupnica u Hrvatskom saboru, predsjednica Mandatno – imunitetnog povjerenstva Hrvatskog sabora
  • 1995.-2000. savjetnica u stručnoj službi Hrvatskog sabora
  • 1992.- 1995. zastupnica u Hrvatskom saboru – Zastupnički dom
  • 1993. – 1995. članica Glavnog odbora SDP-a
  • 1996. – 2000. potpredsjednica Glavnog odbora stranke, članica Glavnog odbora, članica Izvršnog odbora SDP-a
  • 2000.- 2003. članica Glavnog odbora SDP-a
  • 2004. – potpredsjednica SDP-a
  • članica SDP-a od 1990.

  Članstva
  • 2003.-2011. članica udruge Hrabri telefon

  Strani jezici
  • engleski jezik