Nikša Vukas

    Rođen je 26. ožujka 1975. u Dubrovniku.

    Završio Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS – diplomirani agronom).