Romana Nikolić

    Rođena je 19. rujna 1982. u Kutini. Završila Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS – diplomirana pravnica).