Sanja Radolović

    Rođena je 7. studenoga 1987. u Puli. Na Fakultetu ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli završila preddiplomski i diplomski studij Poslovne ekonomije (VSS – magistra ekonomije; doktorat u području društvenih znanosti – polje ekonomije).