Sanja Udović

    Rođena je 13. veljače 1976. u Rijeci. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS – diplomirana ekonomistica).