Stjepan Kovač

    Rođen je 9. veljače 1976. u Čakovcu. Završio Međimursko veleučilište u Čakovcu (VŠS – stručni prvostupnik računarstva).