Vesna Nađ

    Rođena je 27. listopada 1955. u Sisku.

    Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala pravo te završila sveučilišni specijalistički studij javne uprave (VSS – diplomirana pravnica, sveučilišna specijalistica javne uprave).