Rad i mirovinski sustav

  U prostorijama SDPH održana je 18. travnja 2015. 4. sjednica Glavnog odbora Foruma seniora SDP-a Hrvatske.

  Sjednicu je otvorio Marijan Pilaš, predsjednik GO FS SDP-a Hrvatske. Na dnevnom redu sjednice bila su izlaganja Mirjane Rađenović i Tatjane Dalić, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava o Mirovinskoj reformi i kvaliteti življenja umirovljenika i starijih osoba

  Na rad Ministarstva u proteklom razdoblju osvrnula se najprije Mirjana Rađenović te naglasila, da je donesen novi Zakon o mirovinskom osiguranju, a dobro i novo u mirovinskom sustavu je:

  Produžen je radni vijek za muškarce i žene do 2038. god., kada će svi morati raditi do 67 godine života, a trend usklađivanja trajat će od 2030. do 2038. (svaka 3 mjeseca)

  Uvođenjem OIB sustava više se ne može dogoditi da se mirovina isplaćuju umrloj osobi bilo da živi u Hrvatskoj ili izvan nje (evidentiran slučaj – 17 god. primao mirovinu za umrlog oca)

  Pravo na mirovinu imaju žene s navršenih 61+3 mjeseca i muškarci 65   godina života ako imaju minimalno 15 godina staža, bez obzira da li su poslodavci plaćali doprinose ili ne. Danas postoji jedinstveni obrazac kojim   se na mjesečnoj bazi kontrolira uplata doprinosa i isplata plaća.

  Uvjeti za odlazak u prijevremenu mirovinu su postroženi, sa 0,34 kao polazni faktor za 1 mjesec za 5 godina, na 0,10 za 1 godinu.

  Uvedena je nova kategorija 41/60, a namijenjena je ljudima koji su dugo godina u svijetu rada na posebno teškim poslovima. Popravlja se statistika prosjeka staža, preko tri tisuće ljudi prošle je godine otišlo u mirovinu s prosjekom 43 staža i 63 godine života.

  Invalidske su mirovine smanjene, a uz kontrole praćenja mogu je ostvariti samo osobe smanjene radne sposobnosti, što do sada nije bio slučaj. Uveden je sustav profesionalne rehabilitacije koji mora saživjeti, povećana je starosna dob sa 50 na 53 godine, a najvažnije je da je uvedena edukacija i do visoke stručne spreme (do sada najviše do srednje).

  Obiteljske mirovine djece invalidnih osoba ne gube se ako osoba odluči raditi, a prestankom rada ponovno se vraća u obiteljsku mirovinu.

  Najniža je mirovina ostala do daljnjega ista s obzirom da još nije riješen gruntovni sustav koji se očekuje krajem godine

  Osnovna se mirovina promijenila iz razloga što je nepravedno bila postavljena formula za buduće korisnike I i II stupa.

  Razdvojene su mirovine, što značajno ništa neće promijeniti osim što se vidi izvor prihoda odnosno da li je mirovina ostvarena temeljem doprinosa ili povoljnijem pravu.

  Isplata mirovina zadržana je preko pošte, uz revidirane ugovore znatno su smanjeni troškovi. Novi će umirovljenici moći izabrati isplatu putem pošte uz mjesečnu naknadu od 10 do 20 kn (umjesto poštaru ide zaposlenicima pošte)

  Uvođenjem OIB sustava obustavljene su mirovine za oko 10.000 umirovljenika što inozemnih što domaćih, a trenutno 71 osoba još nije dostavila OIB. Mirovine sa zaostatcima vratit će se onima koji dostave tražene podatke.

  Intencija je smanjenja rada na crno, uvedena je elektronska prijava koju koristi oko 92% poslodavaca. Inspekcije rada su na terenu jer još ima (manji dio) poslodavaca koji ne prijavljuju radnike u roku 24 sata.

  Usklađen je Zakon o mirovinskom osiguranju sa Zakonom o životnim partnerima, prava su izjednačena kao u bračnoj zajednici.

  Tatjana Dalić je naglasila, da je preuzimanjem vlasti od SDP-a u RH zatečeno 218.000 ljudi kojima 18 godina nisu uplaćivani doprinosi, no mirovine im nisu ukinute ni smanjene. Brisano je 50 tisuća, koji su bili prijavljeni u nepostojećim tvrtkama kako bi nakon 15 godina stekli pravo na mirovinu. Zato se zbog uspostavljenog reda automatski povlači da ima 50 tisuća više nezaposlenih

  Najnoviji podatak Eurostata za Hrvatsku, govori da je stopa zaposlenosti u 2014. porasla za 2% u odnosu na 2013.god.

  Prva smo država koja je prije roka (01.01.2014.) predala plan garancije za implementaciju (01.07.2013.).

  U sređivanju države ušlo se u sustav gdje je 35 tisuća tvrtki s nula zaposlenih napravilo dug državi od 33 milijarde kuna. Analizom i revizijom pretvorbe i privatizacije (na 50% uzorka), ustanovilo se da je od 1.135 tvrtki samo u 75 provedena po zakonu. Izgubljeno je 380.000 radnih mjesta i milijarde je kvadratnih metara zemljišta otuđeno u privatne svrhe.

  O mjerama aktivne politike zapošljavanja uglavnom se govori o mjerama za mlade, no postoji 8 različitih paketa (www.hzz.hr). Ističe paket „Mladi i kreativni“, paket „Važno je iskustvo“ s 9 mjera za osobe starije od 50 godina koje se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, paket „Važno je očuvati radno mjesto“ za osobe iznad 50 god. koje su u rizičnim djelatnostima i prijeti im otkaz.

  Za punjenje Fonda i isplatu mirovina važno je što se omogućilo da osobe s punom starosnom mirovinom rade 4 sata na ugovor o radu, za ruralni kraj vaučerima u poljoprivredi omogućeno je da umirovljenici mogu raditi 3 mjeseca a da im se ne obustavlja mirovina. Paketom „Važno je iskustvo“, osobi kojoj nedostaju dvije godine do prijevremene mirovine, a zbog likvidacije firme završi na Zavodu za zapošljavanje, te unutar dvije godine na nađe posao, ide u mirovinu bez penalizacije.

  Mjera pola-pola, omogućava da se poslodavcu daje 50% bruto plaće za osobu iznad 50 god koja preko Zavoda traži posao s naznakom pola-pola.

  Mjerom „Zajedno smo jači“ potiče se zadrugarstvo, za upravitelje zadruga s iskustvom, Zavod sufinancira plaću u najmanjem iznosu od 50%.

  Mjera dijelim radno mjesto, dvije osobe na jednom radnom mjestu Zavod također sufinancira plaću.

  Mjera učim uz posao, troškove usavršavanja snosi Zavod.

  Mjera radom za zajednicu i sebe, omogućava društveno koristan i socijalno opravdani rad starijih osoba u kulturi, zdravstvu i obrazovanju na rok od 6 mjeseci s ciljem socijalnog uključivanja i stjecanja samopouzdanja.

  Mjera rad i nakon ljeta, isključivo mogu koristiti niže obrazovane i starije osobe, koja poslodavcu omogućuje da nakon završetka sezonskih poslova ostave starije osobe cijelu godinu, uz 50% bruto plaće.

  Paket mjera „Važno je očuvati radno mjesto“ – ako je firma u restrukturiranju, a da starije osobe ne bi dobile otkaz, Zavod kontaktira druge poslodavce da ih prime uz sufinanciranje plaća od 50%; firmi koja uvodi tehnološke inovacije sufinancira se usavršavanje starijih radnika; ako firma 3-4 mjeseca, a najviše godinu dana u 3 godine ne posluje redovito, Zavod sugerira da se zadrže radnici uz skraćeno radno vrijeme i smanjenje plaće koju će sufinancirati.

  Napominje da se sve mjere vrhunski kontroliraju jer se radi o sredstvima Europe i Hrvatske uz kontrolu državne i europske revizije. Nitko ne može dobiti sredstva dok ne da ugovor o radu ili o osposobljavanju.

  Iz bojazni da se ovakva populacijska politika nastavi, do 2020. god. imat ćemo 100.000 manje radno sposobnog stanovništva, uvedene su fiskalne olakšice na 5 godina za mladog čovjeka do 30 godina, ne mora biti na Zavodu i ako dobije ugovor s određenog na neodređeno vrijeme, poslodavac je oslobođen 17,2 što iznosi 85.000 kn u pet godina, bruta dva. U prva tri mjeseca 10.500 ih je dobili ugovr na neodređeno vrijeme i ako se tako nastavi do kraja godine imat ćemo oko 36 do 40 tisuća, a toliko se rodi djece u jednoj godini, što znači da jedna generacija ostaje u Hrvatskoj.

  Netočni su podatci da je 100 tisuća ljudi napustilo zemlju, da se ne provode mjere zapošljavanja. Kao primjer navodi da je od 11 ljudi koji su napustili zemlju, 9 se vratilo, od 26.500 radnih dozvola izdanih u Njemačkoj 16.500 je za sezonski rad na 3 do 6 mjeseci. Svaka zemlja EU vodi evidenciju po putovnicama, a ne otkud dolaze, pa je tako prošle godine 11.000 ljudi napustilo Hercegovinu. Europa je otvorena i ljudi će birati gdje će raditi, prošlo je vrijeme trajnih odlazaka.

  Prošle je godine oko 4.500 nezaposlenih otišlo iz Hrvatske; u prošloj godini 272.500 ljudi je iz evidencije Zavoda zaposleno što se nije 11 godina dogodilo, od toga 107.000 mladih. 90 tisuća njih je dobilo stalni ugovor o radu.

  Važno je istinom, mjerama i rješenjima boriti se za Hrvatsku.