KARLOVAČKA ŽUPANIJA

  KANDIDAT ZA ŽUPANA

  Ivan Vuković

  KANDIDATI ZA GRADOVE I OPĆINE

  Draganić             

  Anđelko Misir

  Josipdol              

  Milana Turkalj-Glavurtić

  Kamanje            

  Damir Mateljan

  Ogulin  

  Dalibor Domitrović

  Ozalj     

  Irena Šimunić

  Plaški   

  Pero Damjanović

  Slunj     

  Zoran Ivšić

  Vojnić  

  Nikola Eremić