KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

  KANDIDAT ZA ŽUPANA

  Slavko Tucaković

  KANDIDATI ZA GRADOVE I OPĆINE

  Drnje   

  Zoran Novak

  Đurđevac           

  Damir Lacković

  Kalinovac           

  Damir Grgec

  Kalnik   

  Mladen Kešer

  Kloštar Podravski            

  Zdenka Posavac-Hanžek

  Koprivnica         

  Mišel Jakšić

  Koprivnički Bregi             

  Denis Zagrajski

  Koprivnički Ivanec          

  Rade Prosenjak

  Križevci

  Ivan Majdak

  Legrad 

  Ivan Sabolić

  Novigrad Podravski        

  Zdravko Brljek

  Rasinja

  Ana-Marija Đurđ

  Sveti Ivan Žabno             

  Hrvoje Brlić

  Virje     

  Goran Matoničkin