MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

  IZABRANI GRADONAČELNICI I NAČELNICI

  Čakovec             

  Stjepan Kovač

  Goričan

  Mario Moharić

  Kotoriba             

  Ljubomir Grgec

  Nedelišće          

  Darko Dania

  Sveti Juraj na Bregu       

  Anđelko Nagrajsalović

  Štrigova              

  Stanislav Rebernik