Dražen Kurečić

  BIOGRAFIJA

  Rođen sam 05.10.1973. u Virovitici. Oženjen sam i otac dvoje djece. U Virovitici sam završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje (matematičko-informatički smjer), te na Sveučilištu u Zagrebu sam završio Agronomski fakultet i stekao zvanje diplomirani inženjer agronomije – poljoprivrednih melioracija. Služio sam obveznu vojnu službu i stekao časnički čin natporučnika pješaštva. Imenovan sam od Županijskog suda u Bjelovaru za Stalnog sudskog vještaka poljoprivredne struke i procjenitelja poljoprivrednog zemljišta.

  Zaposlen sam u Hrvatskim vodama, u kojima radim više od 10 godina, na radnom mjestu Višeg koordinatora za navodnjavanje, te sam od 2012.-2016. obnašao dužnost pomoćnika ministra zaduženog za rad Uprave vodnoga gospodarstva pri Ministarstvu poljoprivrede. Tijekom mandata pomoćnika ministra, imao sam čast predsjedavati Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav sa sjedištem u Beču, a koja okuplja 14 država članica i kao posebnog člana EU. Na neformalnim sastancima članica EU predstavljao sam Republiku Hrvatsku u svojstvu direktora voda, osobe koja predstavlja državu po svim pitanjima vezano uz vodno gospodarstvo. Kao pomoćnik ministra radio sam na izradi Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, te u nizu podzakonskih akata (uredbi, pravilnika itd.)

  SDP-u sam se pridružio 1996. i tijekom svog političkog djelovanja obnašao sam sve funkcije na razini GO SDP Virovitica, od člana, zamjenika predsjednika i predsjednika GO Virovitica i člana ŽO SDP Virovitičko-podravske županije. U nekoliko mandata sam bio gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Virovitice, kao i Predsjednik kluba vijećnika SDP-a.

  U izbornu utrku za gradonačelnika Virovitice na predstojećim lokalnim izborima ušao sam sa željom za pobjedom na izborima, kako bih srušio lošu 14-godišnju HDZ-ovu vlast i promijenio sadašnje negativne trendove u pozitivne. Kao gradonačelnik želim Viroviticu vratiti na kartu poželjnih mjesta za investicijsko ulaganje koje će omogućiti rast i razvoj moga grada, i na taj način pretvoriti Viroviticu u mjesto poželjno za život i ostanak mladih. Želim Viroviticu gdje će mladi moći osnovati obitelj i izgraditi svoj obiteljski dom, a djeca će imati priliku za kvalitetno obrazovanje uz najmoderniju opremu, kako bi se što bolje pripremili kako za strukovna zanimanja, tako i za nastavak školovanja na sveučilištima diljem Europe.

  Izborni program za Grad Viroviticu obuhvaća 5 glavnih točaka:

  1. Gospodarstvo

  Obzirom na postojeće stanje, kada je u  posljednjih desetak godina izgubljeno oko 2.300 radnih mjesta, jedan od najvažnijih preduvjeta za rast i razvoj Virovitice je stvaranje radnih mjesta. Poticajno poslovno okruženje omogućiti ćemo osnivanjem Ureda za privlačenje investicija koji će voditi potencijalne investitore do kraja projekta. U isto vrijeme, ponuditi ćemo investitorima građevinsko zemljište u Poslovnim zonama po 1 kn/m2, oslobađanjem komunalnog doprinosa,  smanjenjem komunalne naknade, subvencioniranjem i otpisivanjem poreza i prireza na dohodak za novozaposlene, te uređenjem tržišnog sustava na području Grada Virovitice.

  1. Socijalna politika

  Stagnacijom i opadanjem gospodarskih aktivnosti u zadnjih desetak godina, povećan je broj socijalno ugroženih građana. Kvalitetu života građana poboljšali bismo rasterećenjem davanja na koje Grad Virovitica direktno utječe, kao što su smanjenje komunalne naknade, cijene odvoza otpada, vode i parkiranja, te mjesečne pomoći umirovljenicima koji imaju mirovinu manju os 1.500,00 kuna.

  1. Odgoj i obrazovanje

  Grad Virovitica ima najlošiju obrazovnu strukturu u Republici Hrvatskoj, s velikim udjelom nezavršene ili završene samo osnovne škole, i vrlo malim udjelom visokoobrazovanih. Stoga je nužno usmjeriti sredstva u podizanje kvalitete predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno provođenje reforme na lokalnoj razini, prvenstveno modernizacijom i informatizacijom svih ovih ustanova.

  1. Demografska obnova

  Potaknut ćemo demografsku obnovu uvođenjem novčane naknade od 10.000,00 kuna za prvorođeno dijete, 12.500,00 kuna za drugorođeno, i za svako sljedeće dijete naknada se povećava za 2.500,00 kn. Za mlade parove Grad će osigurati gradsko zemljište za 1 kn/m2, te razne subvencije na građevinski materijal, kao i oslobađanje od komunalnog doprinosa.

  1. Dobro društvo

  Svojim djelovanjem i zalaganjem biti ćemo jamci slobode, demokratskih i civilizacijskih dostignuća, solidarnosti, jednakosti i sigurnosti u kojem svi imaju jednake šanse, u kojem su sloboda, rad, jednakost i solidarnost najvažniji temelj našeg društva.

  Poveznica za facebook:

  https://www.facebook.com/drazenkurecic/

  https://www.facebook.com/sdp.virovitica/

  http://www.sdp-virovitica.com/