VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

IZABRANI GRADONAČELNICI I NAČELNICI

Babina Greda

Josip Krnić

Stari Mikanovci

Mario Milinković

Tordinci              

Željko Matanović