ZADARSKA ŽUPANIJA

  KANDIDATKINJA ZA ŽUPANICU

  Renata Sabljar-Dračevac

  KANDIDATI ZA GRADOVE I OPĆINE

  Galovac             

  Antonio Burčul

  Kali        

  Duško Vidov

  Pag       

  Dario Grašo

  Zadar   

  Sabina Glasovac