Savjeti

  Savjet raspravlja o općepolitičkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja SDP-a, predlaže programske dokumente, posebno u vezi s izborima, potiče nove aktivnosti i građanske inicijative, razmatra konkretna pitanja te daje preporuke i mišljenja organima stranke.

  Članovi središnjeg savjeta biraju se među istaknutim članovima SDP-a, a mogu to biti i istaknuti pojedinci i javni radnici koji nisu članovi SDP-a ukoliko prihvaćaju socijaldemokratske vrijednosti i osnovna programska načela SDP-a.

  Predsjednika Središnjeg savjeta SDP-a bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a ili jedne trećine članova savjeta.

  U radu Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a po pozivu njihovih predsjednika također sudjeluju i mnogobrojni stručnjaci i javni djelatnici koji nisu stalni članovi savjeta. U dijelu aktivnosti koji se odnosi na njihovu ekspertizu ti članovi po pozivu imaju prava i obveze stalnih članova.

  Na razini županije, grada i općine mogu se osnivati savjeti županijske, gradske ili općinske organizacije SDP-a kao stručna savjetodavna tijela pripadajuće organizacijske razine. Odluku o osnivanju, sastavu, sadržaju i načinu njihova rada donose županijski, gradski i općinski odbori u skladu s odredbama o radu Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a. Županijski, gradski i općinski savjeti SDP-a u svom radu trebaju imati podršku Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a.

  Predsjednik Središnjeg savjeta: dr. sc. Antun Vujić

  Tajnik Središnjeg savjeta: Milan F. Živković

  Stručne savjeteza pojedine javne politike osniva Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a, Predsjedništva ili Središnjeg savjeta. Mogu im predsjedavati osobe koje nisu članovi SDP-a. Od početka 2009. u SDP-u djeluje 13 stručnih savjeta.

   

  Članice i članovi Središnjeg savjeta – predsjednici stručnih savjeta:

  Savjet za gospodarstvo i regionalni razvitak
  predsjednik: prof. dr. sc.Branko Grčić

  Savjet za poljoprivredu
  predsjednica:Dragica Zgrebec

  Savjet za more i pomorstvo
  predsjednik: prof. dr. sc.Pavao Komadina

  Savjet za socijalnu politiku
  predsjednik:Davorko Vidović

  Savjet za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
  predsjednik:Ante Kotromanović

  Savjet za rad i sindikate
  predsjednik:Mato Lalić

  Savjet za zdravstvo
  predsjednik: prof. dr. sc.Rajko Ostojić

  Savjet za politički sustav
  predsjednik: prof. dr. sc.Ivan Grdešić

  Savjet za međunarodne odnose
  predsjednik: prof. dr. sc.Damir Grubiša

  Savjet za ljudska prava, civilno društvo i pravni sustav
  predsjednik:Šime Lučin

  Savjet za znanost i obrazovanje
  predsjednik: prof. dr. sc. Gvozden Flego

  Savjet za kulturu i medije
  predsjednik: Milan F. Živković