Varga: Legalni uzgoj medicinskog kanabisa potakao bi gospodarski rast

  Klub zastupnika SDP-a danas je uputio u saborsku proceduru dva prijedloga zakona – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Prijedlog zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu.

  „Na ovaj način omogućava se uzgoj medicinskog kanabisa od strane ovlaštenih farmaceutskih tvrtki kao na primjer Imunološkom zavodu. Protokol je isti kao i dugogodišnji uzgoj maka radi proizvodnje morfija. Također njime se omogućava hrvatskim proizvođačima da se industrijskom kanabisu iskorištava cijela biljka u industrijske svrhe, jer danas je ograničena upotreba samo na sjemenke, a ostatak biljke se baca u otpad. Ovom mjerom posebno doprinosimo i gospodarskom razvitku zemlje, a donosi i lakše omogućavanje kontrole novih sintetskih droga i njihovo otkrivanje,“ rekao je Siniša Varga.

  Usvajanjem ovog zakonskog prijedloga, hrvatski poljoprivrednici – proizvođači konoplje imali bi jednako pravo proizvodnje i trženja sortama konoplje prihvatljivim za proizvodnju zbog sadržaja THC-a koji ne prelazi 0,2%, a koje se nalaze na jedinstvenoj sortnoj listi Europske unije, kao i proizvođači u drugim državama članicama EU.

  Zbog toga je nužno Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga definirati pojam novih droga, kako bi se osiguralo sankcioniranje i osnova za postupanje do trenutka njihovog stavljanja na Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, a ujedno i stvorio temelj za donošenje generičke liste. U cilju suzbijanja zlouporabe droga uredili bi se uvjeti za uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti droge te uvjeti za izradu, posjedovanje i promet droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobiti droge te nad izradom, posjedovanjem i prometom droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, mjere za suzbijanje zlouporabe droga, sustav za prevenciju ovisnosti te pomoći ovisnicima i povremenim uzimateljima droga.

  Kada govorimo o prijedlogu Zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu važno naglasiti da  predstavlja uvođenje efikasnijeg, sveobuhvatnog sustava mjera za unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite u Hrvatskoj uvođenjem certifikacije zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava i privatnih zdravstvenih radnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost te koordiniranja i upravljanja logističkim poslovima u zdravstvu, kako bi se postigla najviša razina sigurnosti pacijenata i smanjenje rizika po njihov život i zdravlje.

  Ovim rješenjem želimo unaprijediti važeći zakonodavni okvir kako bi se svakom pacijentu osiguralo pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu sukladno njegovom zdravstvenom stanju i dobroj kliničkoj praksi uz optimalni odnos između učinaka provedenih zdravstvenih postupaka i troškova nastalih njihovom provedbom, uvažavajući pritom tehničke, organizacijske i gospodarske čimbenike. Predloženim Zakonom propisano je načelo učinkovitosti i djelotvornosti, načelo orijentiranosti zdravstvene zaštite prema pacijentu i načelo sigurnosti pacijenta čime bi se postigao temeljni cilj zdravstvenog sustava – stavljanje zdravlja pacijenta u središte zdravstvene zaštite.

  Varga je naglasio kako je ovo kompletno novi zakon koji bi zamijenio Zakon o kvaliteti. „Spajanjem, Agencija za kvalitetu i logistiku u zdravstvu imat će veće administrativne ovlasti u pet područja: upravljanje zdravstvenom infrastrukturom i ljudskim resursima u zdravstvu, provedba objedinjene javne nabave zdravstvenih ustanova, uspostavljanje sveobuhvatnog sustava eZdravlje i telemedicine,“ poručio je Varga.

  Također je važno naglasiti kako provođenje ovog Zakona neće imati učinak na državni proračun, s obzirom na to da će svi postojeći ljudski resursi i troškovi koji su potrebni za provođenje ovoga Zakona biti preraspoređeni internom preraspodjelom i neće biti potrebe za dodatnim sredstvima.