Branko Caratan – Životopis

  Prof. dr. sc. BRANKO CARATAN

  Branko Caratan rođen 1938; diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Sv. u Zagrebu 1961; doktorat političkih znanosti na FPZ Sv. u Zagrebu obranio 1972; strani jezici engleski i ruski.
  Asistent, docent, profesor FPZ u Zagrebu – kolegiji „Politička znanost“, „Komparativna politika“ i „Komparativni politički sustavi“ 1962-2008; redoviti prof. 1983; red. prof. u trajnom zvanju 1987.

  Visiting Professor (Fulbright program) SAD, Florida State University 1986-1987; na Diplomatskoj akademiji MVP RH predaje 1997-2000; osnivač i voditelj pd studija Komparativne politike na FPZ 2000-2001; profesor na Filozofskom fakultetu u Mostaru – kolegiji „Komparativna politika“ i „Komparativni politički sustavi“ 2010-2015; sada profesor Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu – kolegij „Komparativni  politički sustavi“ od 2011.

  Glavni urednik časopisa Politička misao 1983-1985; član red. biblioteke „Prometej“ (serija od više od 30 knjiga na temu socijalističkih pokreta) izd. “Globus”, Zagreb 1982-1990; sada član red. časopisa International Politics (izd. Kluwer Law International, the Hague) od 1997 i  član red. časopisa Hrvatskog politološkog društva Anali od 2009.

  Predsjednik poslovodnog odbora FPZ 1982-1989; dekan FPZ 2000-2001; član Senata Sveučilišta 2000-2001; sada član Savjeta FPZ od 2016.

  Politički aktivan od studentskih dana; član predsjedništva Račanovog CK i vodstva SDP te predsjednik komisije za međunarodnu politiku SDP-a 1989-1991 (sudionik donošenja nekoliko važnih odluka – izlazak hrvatske delegacije s 14. kongresa u Beogradu; osnivanje SDP-a i osamostaljenje u odnosu na federalnu organizaciju; odluka o slobodnim višestranačkim izborima).

  Predsjednik Hrvatskog politološkog društva od 1992-1995 te od 2007-2012; član International Political Science Association Council  1994-1997; predsjednik Hrvatsko-ruskog društva 1992-1995 i 1998-2000.

  Veleposlanik RH u Švedskoj, Latviji i Litvi 2001-2004; član Savjeta za vanjsku politiku predsjednika RH 2010-2015; vanjski član Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora 2012-2016.

  Nagradu grada Zagreba za znanstvenu knjigu dobio 1977; odlikovan Redom hrvatskog pletera za zasluge za demokratizaciju Hrvatske 2009.

  Objavio tri samostalne knjige iz područja političkih znanosti, kao i niz znanstvenih i stručnih radova u hrvatskim i stranim publikacijama; u Hrvatskoj i inozemstvu predavao i sudjelovao na nizu pd studija i znanstvenih skupova.

  Područje posebnog interesa: ruska i istočnoeuropska politika, tranzicija, nacionalni fenomen, regija Jugoistočne Europe, socijaldemokracija, skandinavska politika, američka politika.

  E-mail branko.caratan@zg.t-com.hr