Danko Velimir Vrdoljak – Životopis

  Danko Velimir Vrdoljak rođen je 30.09.1966., Doboj, Bosna i Hercegovina, diplomirao je 1991.godine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1996. zaposlen je kao kirurg na Zavodu za kiruršku onkologiju Klinike za tumore u Zagrebu,gdje je1991. započeo staž i potom specijalizaciju iz opće kirurgije. 1993. – poslijediplomski studij iz Onkologije, Medicinski fakultet Zagreb, te 2004. poslijediplomski studij iz biologije, PMF Zagreb. 2006.godine stiče naslov Primarius.

  Doktorsku disertaciju obranio je 2004.godine, PMF Zagreb.

  2007.godine subspecijalizacija iz digestivne kirurgije, te 2008. položio Subspecijalistički ispit iz Kirurške onkologije Europskog kirurškog društva i Europskog društva za kiruršku onkologiju.

  Prošao je sve faze znanstvenog i nastavnog usavršavanja, publicirao preko 60 znanstvenih radova, autor je 3 knjige iz područja kirurgije, te glavni urednik časopisa Libri oncologici.  2010.stiče znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravlja za multidisciplinarno liječenje raka rektuma.

  U okviru stručnog usavršavanja 2010.godine postaje docent na M.F. Mostar, te profesor kirurgije na Zdravstvenom veleučilištu, Zagreb. 2011.godine postaje voditelj Odjela kirurške onkologije i 2012.Predstojnik Klinike za tumore, KBC Sestre milosrdnice. 2013. Predsjednik sekcije kirurške onkologije pri Hrvatskom kirurškom društvu, 2015.profesor kirurgije u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, te profesor kirurgije na Katoličkom sveučilištu. Od 2016.godine član je Associate felow of American college of surgery /FACS/.

  Od važnih upravljačkih funkcija u hrvatskom zdravstvenom sustavu obnašao je dužnost voditelja Odjela, od 2015.-2016. dužnost sanacijskog upravitelja KBC Sestre milosrdnice, te Predstojnika Klinike za tumore, koju funkciju obnaša i danas.

  Veliku posvećenost stručnom usavršavanju iskazuje aktivnim sudjelovanjem od samog početka karijere na domaćim i brojnim međunarodnim kongresima od 1993.godine pa sve do danas.

  Od 1991.-1995. aktivno je, kao liječnik dragovoljac sudjelovao u postrojbama Hrvatske vojske,  bio je član interventnih medicinskih postrojbi Glavnog sanitetskog stožera HV.  1992. ranjen je na južnom ratištu.

  Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, Redom Danice hrvatske, Nagradom grada Vukovara.

  Član je brojnih stručnih društava.

  Od stranih jezika govori engleski odlično u govoru i pismu, te talijanski dobro u govoru.

  Od ostalih interesa bavi se biciklizmom, jedrenjem i trenira boks.