Davorko Vidović – Životopis

  Rođen 26. lipnja 1956. u Sisku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjecima za sociologiju i filozofiju.

  Savjetnik za radnu politiku i zapošljavanje  Hrvatske gospodarske komore, član (vanjski) Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora, član Savjeta za Hrvate izvan domovine Vlade Republike Hrvatske, član Vijeća Hrvatske zaklade za znanost.

  Voditelj je brojnih projekta u HGK te glavni  urednik zbornika radova „Migracije za razvoj Hrvatske“ i „Zaposlimo Hrvatsku“

  1998-1991. radio kao srednjoškolski profesor sociologije, filozofije, logike, psihologije, političke ekonomije te kao profesionalni politički djelatnik.

  Dragovoljac je Domovinskog rata na dužnosti pomoćnika zapovjednika 120.brigade HV i zapovjednika Obrane grada Siska, gdje organizira i upravlja sustavom obrambenih poslova brigade sa preko 2600 boraca, koordinira djelovanje  javnih službi i sustava informiranja grada Siska u ratnim uvjetima, rukovodi psihološko-promidžbenim djelovanjem postrojbi, te zapovijeda u borbenim aktivnostima. Odlikovan Spomenicom Domovinskog rata i Redom hrvatskog trolista.

  Obnašao profesionalno dužnost potpredsjednika  Socijaldemokratske partije Hrvatske (1993-2000.) gdje vodi izborne stožere i organizaciju kampanja te izrada izbornih programa SDP-a. (1993. vođenje Izbornog centra za lokalne izbore;  1995. nositelj liste SDP u Izbornoj jedinici III: (Sisak) za Zastupnički dom Hrvatskog Sabora; 1997. nositelj zajedničke koalicijske liste za Županijski dom Hrvatskog Sabora ; 1997. vijećnik u Skupštini Sisačko-moslavačke županije; 1999. nosilac liste SDP-HSLS u VI. Izbornoj jedinici (Sisak) za Zastupnički dom Hrvatskog Sabora – izabran za zastupnika;)

  Voditelj je i skupine i autor političkog programa SDP-a 1994., koordinira Konvenciju ujedinjenja SDP-SDH 1994., te utemeljitelj socijaldemokratskih foruma: žena (1994), seniora (1994), Poduzetničkog     foruma (1999), te Foruma za socijalnu demokraciju (1998/99); autor je socijalnog programa SDP-a 1995. te koordinator suradnje SDP-a i sindikalnih središnjica;

  2000 – 2003 obnaša dužnost ministra rada i socijalne skrbi gdje rukovodi projektima u sustavima socijalne skrbi, mirovinskog sustava, rada i zapošljavanja; formira Agenciju za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA) i  Središnji registra osiguranika (REGOS); sudjeluje u radu Gospodarsko socijalnog vijeća, inicira uspostavu Ureda za socijalno partnerstvo Vlade RH;  Inicira donošenja i sudjeluje u izradi strateških dokumenata: Program borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti,  Nacionalna obiteljska politika i Nacionalni program djelovanja za mlade. Rukovodio je pripremom i provedbom Mirovinske reforme (20 zakona) te Reforme radnog zakonodavstva (11 zakona).

  Potpredsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vlade RH, Predsjednik Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje, član Skupštine Hrvatske lutrije, NO JANAFA-a i NO FINE.

  2003 – 2007 i 2007- 2011. zastupnik je u Hrvatskom saboru (Predsjednik Odbora za obitelj, mlade i sport).

  2005. izabran je za gradonačelnika grada Siska

  Autor je brojnih članaka, bloger, kolumnist i komentator.

  Predsjednik Europske organizacije za FMC i strateško planiranje