Joško Klisović – Životopis

  Osobni podaci

  Datum rođenja                    26. kolovoza 1968.

  Adresa                                   Zagreb

  Bračno stanje                       oženjen, otac dvoje djece

  Državljanstvo                       Hrvatsko

  Jezici                                     engleski (fluentno), francuski

   

  Obrazovanje             

  2011. Program Senior Managers in Government, Kennedy School, Harvard University
  1996. Poslijediplomski studij iz međunarodnog prava, Pravni fakultet u Zagrebu
  1996. Program za diplomatske savjetnike, Diplomatska akademija u Zagrebu
  1995. Poslijediplomski studij iz međunarodnih odnosa, Mediteranska akademija za diplomatske studije, Ženevski institut za međunarodne odnose i Sveučilište na Malti, Malta
  1994.-2005.  Niz stručnih programa i tečajeva s područja međunarodnih odnosa i međunarodnog prava organiziranih od strane UN-a, NATO-a, EU-a, te pojedinih država i stranih akademskih institucija
  1992. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu
   

  Radna mjesta

  2016. – 2017. Zagreb, Zastupnik u Hrvatskom saboru (IX saziv), Potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku, član Odbora za Europske poslove, Odbora za obranu i Odbora za gospodarstvo
  2015. – 2016. Zagreb, Zastupnik u Hrvatskom saboru (VIII saziv), Potpredsjednik odbora za vanjsku politiku, član odbora za Europske poslove i Odbora za gospodarstvo
  2012. – 2015. Zagreb, Zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova
  2010. – 2012. Zagreb, Predstojnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske
  2008. – 2010. Zagreb, Generalni tajnik Atlantic Grupe d.d.
  2008.  Zagreb, Ravnatelj Uprave za potporu procesu pristupanja RH Europskoj uniji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Tajnik pregovaračke skupine za pregovore o pristupanju RH EU
  2008. Zagreb, Savjetnik ministra vanjskih poslova i europskih integracija
  2006.-2008.  Zagreb, Tajnik Kabineta ministra vanjskih poslova  i europskih integracija
  2004.-2006. Bruxelles, Zamjenik veleposlanika u Misiji RH pri NATO
  2004. Zagreb, Načelnik Samostalnog odjela za  analitiku i političko planiranje Ministarstva vanjskih poslova
  2003. Zagreb, Načelnik Odjela za kadrovske poslove Ministarstva vanjskih poslova
  2001.- 2003.  Zagreb, Načelnik Odjela za UN i Odjela za  ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova
  1997.- 2001. New York, Savjetnik u Stalnoj misiji RH pri UN
  1994.- 1997. Zagreb, Diplomat u Međunarodnopravnom odjelu Ministarstva vanjskih poslova
  1993.- 1994. Zagreb, pravnik u Trans-Adriji, vanjskotrgovačkoj i špediterskoj kompaniji

   

  Posebni položaji  i  imenovanja

  2012-2015. Zagreb, Predsjednik Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Koordinator za rješavanje otvorenih pitanja između RH i Srbije
  2012.-2015. Zagreb, Voditelj mješovitog povjerenstva za otvorena pitanja između RH i Slovenije
  2012.-2015. Zagreb, Supredsjedatelj Mješovitog odbora za suradnju između VRH i Vlade Mađarske
  2012.-2015. Zagreb, Potpredsjednik Povjerenstva za gospodarsku suradnju s NR Kinom
  2012.-2015. Zagreb, Zamjenik predsjedavajućeg Mješovite komisije za trgovinu i gospodarsku suradnju s  Turkmenistanom
  2012.-2015. Zagreb, Supredsjedatelj Zajedničkog odbora za provedbu i poticanje gospodarske suradnje između  RH i RS
  2012.-2015. Zagreb, Član Upravnog odbora AIK-a
  2012.-2015. Zagreb, Član upravnog odbora HAMAG-a
  2012.-2015. Zagreb, Član povjerenstva HBOR-a za osiguranje izvoza
  2012.-2015. Zagreb, Član Koordinacije VRH za gospodarstvo – radna skupina za privatne investicije i poslovnu  klimu
  2012.-2015. Zagreb, Član Koordinacije VRH za gospodarstvo – radna skupina za javne investicije
  2012.-2015. Zagreb, Koordinator Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva
  2012.-2015. Zagreb, Predsjednik Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga strategije nacionalne sigurnosti RH
  2012.-2015. Zagreb, Koordinator savjeta za NATO
  2012.-2015. Zagreb, Posebni predstavnik za Afganistan i Pakistan
  2012-2014. Zagreb, Voditelj izaslanstva za pregovore EEA
  2012.-2013. Zagreb, Voditelj izaslanstva za pregovore o MFF
  2012.-2013. Zagreb, Zamjenik predsjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
  2012. Zagreb, Predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Summita
  2011. Zagreb, Potpredsjednik Državnog povjerenstva za civilna odlikovanja i priznanja
  2008. Zagreb, Član Državnog izaslanstva RH za pregovore o pristupanju EU
  2008. Zagreb, Odlukom Vlade RH imenovan tajnikom Pregovaračke skupine za pregovore o pristupanju RH EU
  2006.  Zagreb, Odlukom Predsjednika RH postavljen u diplomatsko zvanje veleposlanika
  2003.-2004. Zagreb, Voditelj Radne skupine Ministarstva vanjskih poslova za koordiniranje kampanje RH za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a
  2003.-2004. Zagreb, Glavni časnik za vezu Vlade RH s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u pitanjima borbe protiv terorizma
  2002.-2004. Zagreb, Član Nacionalnog odbora za edukaciju o ljudskim pravima
  2001.-2004. Zagreb, Kontakt osoba Vlade RH s Vijećem sigurnosti UN-a glede pitanja borbe protiv terorizma
  2001.-2004. Zagreb, Predsjednik Međuresornog povjerenstva Vlade RH za suzbijanje terorizma

   

  Položaji  unutar UN sustava

  2000. New York Potpredsjednik 10. Sastanka država stranaka UN Konvencije o pravu mora
  1999. New York Izvjestitelj Pravnog odbora Opće skupštine UN-a
  1999. New York Potpredsjednik Posebnog Odbora za Povelju UN-a i jačanje uloge Organizacije
   

   Profesionalno iskustvo

  • Osmislio i u praksi proveo novi koncept gospodarske diplomacije koji je polučio izvanredne rezultate i bio ocjenjen od strane poduzetnika s najvišim ocjenama
  • Izradio nacrt Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
  • Kroz Partnerstvo za otvorenu vlast Vlada RH je osvojila 1. nagrada za Europu za transparentnost i korištenje visokih tehnologija u radu državne uprave
  • Predstavnik RH u Vijeću ministara vanjskih poslova EU u trgovinskom formatu (FAC-TRADE), te zamjenik predstavnika u Vijeću za vanjske poslove (FAC) i Vijeću za opće poslove (GAC)
  • Ko-autor Programa Vlade RH za povratak izbjeglih i raseljenih osoba
  • Rad na prioritetima vanjske politike RH (poslovima integriranja RH u NATO i EU; poslovima vezanim uz rješavanje krize na prostoru bivše SFRJ kroz UN i njegovu konferenciju o bivšoj SFRJ)
  • Predstavnik RH u Političkom odboru NATO-a u EAPC formatu
  • Član pravnog tima koji je pripremao tužbu RH protiv Savezne Republike Jugoslavije za počinjeni genocid u RH u postupku koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu
  • Član izaslanstva RH u pregovorima sa Saveznom Republikom Jugoslavijom o Sporazumu o normalizaciji odnosa
  • Član izaslanstva RH u pregovorima s NATO i UN o sporazumima o statusu NATO i UN snaga u RH
  • Član izaslanstva RH na brojnim bilateralnim i multilateralnim sastancima na području međunarodne sigurnosti, ljudskih prava, međunarodnog prava, gospodarskih i društvenih pitanja UN-a
  • Predavač na Diplomatskoj akademiji MVPEI-a
  • Predavač na seminarima o europskim integracijama sponzoriranim od strane Hans Seidel Stiftung
  • Predavač na seminarima o vanjskoj politici sponzoriranim od strane Konrad Adenauer Stiftung
  • Predavač o multilateralnoj diplomaciji sponzoriranim od strane Tempus programa EU
  • Povremeni predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu
  • Povremeni predavač na Komunikološkoj školi Matice Hrvatske

   

  Društveni angažman

  • Predsjednik Vijeća roditelja Osnovne škole „Pantovčak“
  • Zamjenik predsjednika Školskog odbora Osnovne škole „Pantovčak“
  • Predsjednik nevladine organizacije „Društvo za Ujedinjene narode“
  • Član Hrvatskog društva za međunarodno pravo