Neven Budak – Životopis

  Rođen u Zagrebu (1957.). Studij povijesti upisao je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 1975., a diplomirao 1979. Magistrirao je 1983., a doktorirao 1991. s temom Urbanizacija Varaždinske županije do kraja 16. stoljeća. Po diplomiranju četiri je mjeseca radio na gimnaziji kao nastavnik povijesti, a 1980. zaposlio se je kao asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za hrvatsku povijest i na predmetu Hrvatska povijest srednjeg vijeka. U trajno zvanje redovitog profesora izabran je 2007.

  Držao je nastavu i na fakultetima u Osijeku, Puli, Splitu i Dubrovniku. Od 2006. voditelj je interdisciplinarnog Doktorskog studija medievistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1994. do 2002. i ponovo 2006. držao je nastavu na poslijediplomskom studiju srednjovjekovne povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Tamo je sudjelovao i u nastavi na programu Jugoistočnoeuropske studije.

  U raznim je prilikama držao predavanja na sveučilištima u Łodzu, Grazu, Beču, Ljubljani, Budimpešti, Augsburgu, Montrealu (McGill), Tokiju (Waseda), Nottinghamu , Dublinu (Trinity College), Blagoevgradu (Jugozapadno sveučilište), Kielu i Leipzigu.

  2000.-2004. bio je dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2003. do 2007. bio je predsjednik ravnateljstva Hrvatskog povijesnog muzeja . Od 1999. do 2012. bio je predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Od 2009. do 2013. bio je član Nacionalnog odbora za visoko obrazovanje. Od 1999. član je odbora za udžbenike incijative Southeast European Joint History Project sa sjedištem u Grčkoj i Nizozemskoj (Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe). Član je ravnateljstva Hrvatskog leksikografskog zavoda.

  Od 2012. do 2016. bio je posebni savjetnik za znanost Predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Godine 2012. imenovan je predsjednikom Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te članom Nacionalnog koordinacijskog tijela s istom zadaćom. Od 2014. do 2017. bio je predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

  Nastojeći popularizirati povijesnu znanost i njezine novije rezultate, objavljivao je razne tekstove i intervjue u novinama te pisao scenarije i sudjelovao u pripremi niza televizijskih i radijskih emisija. Radio je kao glavni savjetnik na seriji Hrvatski kraljevi. Pisao je kolumnu u Večernjem listu, a tamo objavljene članke sakupio u knjizi Što nam se događa? (Zagreb: Srednja Europa 2006). Godine 2007. objavio je dvosveščanu Croaticu (izdavač Profil International), zbornik eseja kojima je svrha prikazati hrvatski prinos europskoj i svjetskoj baštini. U izradi zbornika sudjelovalo je šezdesetak autora, mahom sveučilišnih nastavnika.

  Obnašao je niz dužnosti na Sveučilištu u Zagrebu: član Senata, član Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti, član Odbora za statut, član Odbora za studente s