Rajko Ostojić – Životopis

  Rajko Ostojić, rođen je 1962. godine, a diplomirao je 1986. prvi u generaciji, summa cum laude. Od 1989. zaposlen je u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb gdje je položio specijalistički ispit iz interne medicine te subspecijalistički ispit iz gastroenterologije i hepatologije. Prošao je sve faze znanstvenog i nastavnog usavršavanja, od znanstvenog novaka do redovitog sveučilišnog profesora u trajnom zvanju.

  Predstojnik je Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb. Voditelj je Referentnog centra za kronične bolesti jetre Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Predsjednik je Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

  Pozvani je predavač na brojnim nacionalnim i međunarodnim kongresima te sveučilištima u Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Dobitnik je, kao predstavnik Europe, prestižne međunarodne stipendije – International GI Training Grant. Aktivan je u stručnim i znanstvenim udrugama u zemlji i inozemstvu gdje je izabiran na mnoga odgovorna mjesta, primjerice predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva i izabrani je Fellow American College of Gastroenterology te  Fellow of the European Board of Gastroenterology and Hepatology.

  Pored usavršavanja iz područja gastroenterologije i hepatologije, kontinuirano se usavršava i iz područja menadžmenta u zdravstvu, primjerice u Johns Hopkins Medicine International te Harvard University. Objavio  je 6 knjiga vezano za funkcioniranje zdravstvenih sustava. Stručni i znanstveni interes mu je i područje održivog razvoja te je objavio knjigu Višedimenzionalnost održivog razvoja.

  Aktivno je, kao liječnik, sudjelovao u ratnim postrojbama Hrvatske vojske od 1991. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata. Nakon vojno – redarstvene akcije Oluja sudjelovao je u uspostavljanju Internističke službe u Općoj bolnici Knin.

  Obnašao je brojne važne upravljačke funkcije u hrvatskom zdravstvenom sustavu: od voditelja bolničkog odjela, preko zamjenika ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Zagreb do funkcije ministra zdravstva Republike Hrvatske.

  U dva mandata bio je zastupnik u Hrvatskom saboru. Bio je predsjednik Savjeta za zdravstvo SDP Hrvatske te predsjednik Središnjeg savjeta GO SDP Zagreb. Potpredsjednik je SDP Hrvatske.