Tatjana Dalić – Životopis

  Tatjana Dalić, rođena je 1960. godine, a diplomirala je 1984. Od lipnja 1984. do danas, radila je unutar devet poslovnih okruženja (koji su činile tvrtke privatnog i državno-javnog vlasništva), obnašajući dužnosti ukupno deset različitih zanimanja, s  pozicije rukovodećeg mjesta šest te s pozicije stručnih savjetničkih pozicija četiri dužnosti. Područje rada i rukovođenja usmjereni su ka te vezani uz problematiku tržišta rada i zapošljavanja, organizaciju i mapiranje poslovnih procesa, strateški razvoj i potporu poslovnim promjenama, konzalting, ljudske potencijale, obrazovanje i edukaciju, politike mladih, odnose s javnošću i novinarstvo. Bila je i pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava, a trenutno obnaša funkciju posebne savjetnice gradonačelnika Grada Zagreba za društvene djelatnosti.

  Posjeduje certifikat za EMQ-Europskog menadžera kvalitete te je trener i trener menadžer za izvođenje visoko participativnih treninga (školovanje unutar bilateralnog sporazume RH i Ministarstva za međunarodni razvitak Velike Britanije u trajanju od 2 godine (2002.-2004.), a u izvedbi stranog konzultantskog konzorcija DFID/DWP/JOBCENTARPLUS CO OPERATION). Jedan od nositelj prvog preustroja i informatizacije HZZ-a po smjernicama EU (2002-2004.) i uspostave trenerskog tima HZZ-a.

  Izvođač je treninga, voditelj stručnih radionica i stručnih predavanja iz područja tržišta rada, zapošljavanja, povezivanja obrazovanja i tržišta rada, ljudskih potencijala, razvijanja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, marketinških i pregovaračkih vještina, vještina potrebnih za rad s teškim klijentima, nošenja s prigovorima, timskog i grupnog rada, menadžerskih vještina, tehnika postavljanja i odgovaranja na  pitanja, vođenja projekata te političkog marketinga u RH i regiji.

  Predavala i objavljivala stručne radove za stručne časopise ( TEB, RRIF, Inženjerski biro, Radno pravo, URIHO).

  Sudjelovala u radu osnivačkog tima Radia 101 (1984.g), gdje je honorarno radila i kao novinar redakcije Društvo.

  Kao EQM i konzultant sudjelovala na organizacijskim preustrojima utemeljenim na poslovnim procesima (privatni i javni sektor) u RH i regiji.

  Član Mjesnog odbora SDP-a Zagreb-Stenjevec.