Željka Antunović – Životopis

  Rođena 1955. god. u Virovitici. Diplomirala na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, 1979.g. Usavršavala se na podučju organizacije i menagementa na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i na Harvard University, J.F.Kennedy School of Government.

  Profesionalna karijera:

  • 14 godina iskustva na poslovima upravljanja financijama u različitim sektorima – prehrambena industrija, upravljanje stambenim fondom i komunalnom infrastrukturom grada Zagreba
  • Savjetnica i urednica u stručnom časopisu za računovodstvo, financije i reviziju, specijalizirana za porezno savjetovanje
  • 16 godina profesionalne političke karijere na javnim dužnostima: zastupnioca u Saboru RH, potpredsjednica Vlade RH, predsjednica Nadzornog odbora Hrvatske lutrije d.o.o., ministrica obrane RH, potpredsjednica Sabora RH.

  Profesionalna iskustva i dostignuća:

  Upravljala službama, sektorima i organizacijama (raspon zaposlenih od 10 do 44 000)

  Upravljala financijama u poduzećima i javnom sektoru (raspon prihoda od 100 mil – 6 mld HRK)

  Savjetovala u raznim ekonomskim područjima – financije, porezi, ljudski resursi…

  Autorica velikog broja stručnih članaka i nekoliko priručnika za potrebe osnivanja i poslovanja poduzeća i obrta

  Sudjelovala u projektu transformacije 14 gradskih stambeno- komunalnih poduzeća u jedno poduzeće 1991.god ( cilj projekta – povećanje efikasnosti), vodila projekt transformacije sektora financija

  Strateška voditeljica projekta restrukturiranja te širenja djelatnosti i uvođenja novih proizvoda u Hrvatskoj lutriji d.o.o. 2000.-2003. u funkciji predsjednice NO

  Strateška i operativna voditeljica projekta mirovinske reforme RH (2000.-2002.)

  Strateška i operativna voditeljica projekta reorganizacije Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH (2002.-2003.) Jedini veliki i multidisciplinaran te politički i društveno osjetljiv projekt restrukturiranja javnog sektora u RH koji je proveden uspješno i sa trajno mjerljivim rezultatima.                                                                                              

  Ciljevi projekta: usklađenje organizacijske i funkcionalne strukture sa NATO standardima, povećanje organizacijske i  operativne efikasnosti, smanjenje broja zaposlenih – civilnih i vojnih osoba ( 10 000 u roku 1 god), povećanje tehničke opremljenosti i obrambeno-sigurnosne spremnosti, povećanje sposobnosti uključivanja u međunarodne sigurnosne aktivnosti, smanjenje troškova (udjela u proračunu sa 4% na 2%)

  Tijekom profesionalne karijere stekla bogato iskustvo u upravljanju promjenama, pregovaranju, prezentiranju, pripremi i provedbi edukacija za razinu menagementa. Sklona timskom radu, uspješna motivatorica. Danas radi kao poslovna savjetnica za strategije i investicije.